Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(1. 4. 1988)


Problém č. 1246 – originál

Michail Alexandrovič Pavlov, ZSSR

Mat 2. ťahom (10–9)Kontrolná notácia: b. Kc2, Db2, Vg4, Sc4, Sg1, Jd4, Jf7, Pd5, e2, h3 (10), č. Ke4, Va5, Sa1, Sc8, Jg6, Pa4, a6, e7, f4 (9), biely začne a dá druhým ťahom mat.

V krátkom časovom rozpätí uvádzame ďalšiu prácu skladateľa z Permskej oblasti. Teraz je to Michail Alexandrovič Pavlov z mesta Krasnokamsk. Aj toto nové meno v našom Šachovom okienku dokumentuje širokú základňu šachových skladateľov v Sovietskom zväze. Jasným dôkazom toho je aj definitívny výsledok medzinárodne uznávaného turnaja – Hlas ľudu 1986 – dvojťažiek. Všetky tri ceny získali známi sovietski autori – S. Šedej, V. Jerochin a V. Lukianov. 5. čestné uznanie v tejto súťaži získal práve autor dnešného originálu, ktorý obsahuje dve tematické zvodnosti. Tie spolu s riešením vytvárajú komplex moderných tém. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1240 (G. Schiller a M. Dukić): Tematické zvodnosti: 1.Db1+?, 1...Kd4, Kd5 2.Dd3, Dd3 mat, 1...Kf4!, 1.Dh1+?, 1...Kf4 2.D:h4 mat, 1...Kd4!. Rieši: 1.De1+! 1...Kf4, Kd4, Kd5 2.D:h4, De5, De5 mat. Netradičná práca s množstvom šachov. Napriek tomu sa riešiteľom páčila. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Stav riešiteľskej súťaže za I. polrok 1988 (po 7. kole)

Novú polročnú súťaž sme otvorili problémom č. 1234. Za jeho riešenie a riešenia problémov 1235-1240 bolo možné získať maximálne 17 bodov. S týmto bodovým ziskom sú na čele títo riešitelia – I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), Ing. J. Holubec (Košice), M. Humeňaj (Drienov), M. Kašper (Levoča), J. Kojnok (Drienov), S. Kovaľský (Gelnica), P. Leblochová (Humenné), J. Majerčák (Kežmarok), J. Majerčin (Košice), S. Mastík (Humenné), L. Matoňák (Poprad), F. Paluška (Michalovce), J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou) a Ing. F. Zgola (Košice), 16 bodov: M. Bednár (Kurima), J. Fabiny (Bindt), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), A. Hrivňák (Košice), M. Revay (Spišská Nová Ves) a Ing. J. Ružinský (Košice), 15 bodov: V. Boldižár (Košice), M. a O. Krížovci (Prešov), M. Ondtko (Rozhanovce) a M. Svrček (Martin), 14 bodov: Š. Burkuš (Košice), S. Hudák (Topoľovka), 13 bodov: V. Bunganič (Humenné) a V. Schlosser (Prešov), 12 bodov: Š. Mlynarčík (Tatranská Kotlina) a M. Urban (Vojčice), 10 bodov: T. Heinrich (Moldava nad Bodvou), 9 bodov: V. Tretjak (Jelšava), 8 bodov: Ľ. Miga (Svidník) a P. Palaščák (Rozhanovce), 6 bodov: L. Kočík (Košice), 5 bodov: J. Németh (Čierna nad Tisou), 2 body: E. Balog (Poprad), M. Čermák (Sečovce), Ing. F. Devrik (Jamník), V. Jamnický (Košice), J. Ontko (Košice) a Š. Zupko (Moldava nad Bodvou), 1 bod: M. Franko (Rudník).

Námietky proti tomuto stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Ďalšie kompozičné stretnutie tradične konané v klubovni ŠO TJ Slávia UPJŠ na Medickej ul. 6 v Košiciach sa uskutoční 8. apríla o 17. hod.


Vzad <<  >> Vpred