Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 3. 1988)


Problém č. 1245 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizuje (3–4)Kontrolná notácia: b. Kf7, Va7, Ph6 (3), č. Kh8, Sc4, Pe7, g3 (4), biely začne, a aj pri najlepšej hre čierneho zremizuje. V diagramovej pozícií stojí biely kráľ v šachu.

Prvá tohtoročná štúdia je od jedného z našich stálych prispievateľov. Michal Hlinka získava v poslednom období vyznamenania ako na bežiacom páse. Je rozhodne najlepším štúdiárom na Slovensku a druhým v rámci ČSSR. Nakoniec to potvrdilo aj poradie V. Albumu československých šachových skladieb v oddelení štúdií. Prvé miesto – Mario Matouš, druhé miesto nedávno zosnulý veľmajster J. Fritz, a tretie miesto Michal Hlinka. Jeho dnešná práca obsahuje trochu nezvyčajne bieleho kráľa v šachu. Čiže je jasné, že prvý ťah bude ním. Treba rozhodnúť, ktorá zo štyroch možností je správna. Hlavný variant končí v desiatom ťahu patom. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1239 (A. Nandráži): Zvodnosť: 1.Jd2? s hrozbou 2.Jdc4 mat, 1...K:e5 2.Dg3 mat. Vyvracia 1...S:e4!. Rieši: 1.Jg5! s hrozbou 2.Jgf7 mat, 1...K:e5, S:e4, Sg6, Vd7 2.Sf4, D:e6, D:e6, Jc4 mat. Na osemnásť kameňov trochu málo. V rámci štyroch rôznych matov jedna zámena. Chýba hlbšie rozpracovanie i bohatšie riešenie. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Nové skladateľské súťaže

Ústredný maďarský šachový časopis "Sakkélet" vypisuje na tento rok informálne turnaje v týchto oddeleniach: dvojťažky (rozhodca – T. Érsek), trojťažky a mnohoťažky (Á. Molnár), ortodoxné samomaty (T. Szabó), ortodoxné pomocné maty (J. Bajtay). Skladby treba zasielať na adresu: Sakkélet (Feladványrovat), H-1363 Budapešť, P. O. Box 52, Maďarsko.

Významný sovietsky šachový časopis "Šachmaty v SSSR" organizuje tradičné ročné turnaje v štyroch oddeleniach: štúdie, dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky. Okrem toho prebehne súťaž v rubrike Zriedkavé žánre. Problémy možno zasielať na adresu: "Šachmaty v SSSR", 121019, Moskva, G-19, abonementnyj jaščik 10, ZSSR.


Vzad <<  >> Vpred