Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 4. 1988)


Problém č. 1247 – originál

Dieter Müller, NDR

Mat 2. ťahom (7–7)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kc2, Dd1, Se7, Jg5, Jh4, Pc4, g3 (7), č. Ke5, Sa8, Jb8, Jg7, Pc3, c7, e4 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat. Dve riešenia.

Dieter Müller z Karl-Marx-Stadtu patrí medzi stálice dvojťažkárskeho neba našich severných susedov. Množstvo vyznamenaných prác i bohatá rozhodcovská činnosť sú zárukou, že každá nová skladba tohto autora prinesie niečo originálne a zaujímavé. Nie je to inak ani tentoraz. Vzdušná dvojťažka s nezvyčajnou formou dvoch rovnocenných riešení zaujme jemnou diferenciáciou matov. Medzi oboma riešeniami možno nájsť zámenu troch matov. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Za správne zaslané obe riešenia možno získať spolu 4 body.


Riešenie problému č. 1241 (Ing. J. V. Fomičev): Po úvodníku 1.Dh3! hrozí 2.Se4+ Kc4 3.S:c6 mat. Drsný prvý ťah bieleho (berie voľné pole e6), kompenzuje možnosť brania bielej dámy, čo je aj prvý tematický variant. 1...S:h3 2.Sb3+ Jc4 3.S:c4 mat, 1...Sd3 2.Vd4+ K:d4 3.D:d3 mat, 1...Jg4 2.Df3+ Ke6 3.Sf5 mat. Duál vo vedľajšom variante (1...Sg2 2.Db3+ i 2.Sb3+ atď.) nebodujeme. Zase "česká" skladba, v ktorej však zaujme, snáď, iba posledný tematický variant. Ostatné sú dostatočne známe a obohrané. Typická autorova práca v oblasti, ktorá je už značne vyčerpaná. A nájsť tam niečo nové, originálne je veľmi ťažké. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Skladateľské súťaže

Východonemecký denník "Sächsische Zeitung" vypisuje na tento rok tradičné ročné turnaje v troch oddeleniach: 1. Dvojťažky (rozhodca – N. Čerňavskyj), 2. Trojťažky (G. Schiller), 3. Mnohoťažky (H. Böttger). Zásielky treba posielať na adresu: Udo Schmidt, Jessener Strasse 2, Dresden, 8045, NDR.

Sovietsky časopis "Chliborob Ukrajiny" vypísal pri príležitosti 50. narodenín V. M. Arčakova jubilejný turnaj v oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky a štúdie. V každom oddelení je prípustná iba jedna skladba od jedného autora. Práce treba zasielať v trojitom vyhotovení s plným riešením a adresou autora na adresu – Redakcia "Chliborob Ukrajiny", ul. Pavlovskaja 11-G, 252 053, Kijev – 53, ZSSR. Najneskôr do 30. 6. 1988.


Vzad <<  >> Vpred