Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 4. 1988)


Problém č. 1248

Theodor Siers

I. cena

Die Schwalbe 1953

Mat 5. ťahom (11–1)Kontrolná notácia: b. Ka3, Vc5, Vd8, Se4, Sf4, Pb2, b3, b4, c3, d4, e3 (11), č. Ka1 (1 kameň), biely začne a dá najneskôr piatym ťahom mat.

Dnešná riešiteľsky náročná práca sa v treťom ťahu rozdeľuje do dvoch variantov. Pričom v jednom z nich sa objaví známa téma významného amerického skladateľa S. Loyda. Vzhľadom na množstvo došlých originálov je táto práca prvým reprodukovaným ortodoxným problémom v tomto roku. A zrejme poriadne zamieša poradím najlepších riešiteľov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1242 (Ing. I. Kiss): Najprv tri zdanlivé hry 1...Jc5, De3, f4 2.V:c5, J:e3, Se4 mat. Opäť tri tematické zvodnosti: 1.Je5?, 1.Vc7?, 1.Se8? s jednotnou hrozbou 2.De6 mat. Postupne ich vyvracia 1...Jc5!, 1...De3!, 1...f4!. Do celého obsahu vhodne zapadá aj riešenie 1.Jb5! s hrozbou 2.De6 mat, ktoré navyše dáva čiernemu kráľovi voľné pole (e4). Na ťahy čierneho zo zdanlivých hier teraz vychádzajú nové maty: 1...Jc5, De3, f4, Ke4 2.Vd4, Jc3, Vd6, De6 mat. Originálna a kvalitná skladba, ktorá by určite obstála aj vo Svetovej súťaži. Ďalšia výborná práca ešte veľmi mladého autora, ktorý dosiahol pekný úspech aj v nedávno vyhlásenom definitívnom výsledku V. Albumu Československých skladieb (prvé miesto v oddelení dvojťažiek). Čím získal ďalšiu normu majstra športu. Vinou rôznych administratívnych vecí zatiaľ u nás trvá udelenie tohto titulu po splnení normy dosť dlho. Verme, že tentoraz to bude kratšie. Napodiv mnoho riešiteľov uviedlo ako riešenie 1.Vc7?, kde po 1...De3 už nevychádza 2.J:e3 K:d6!!. Podobne 1.Se8? bráni 1...f4, pretože nejde 2.e4 pre branie mimochodom 2...f:e3 e.p. Tí, ktorí uviedli správne riešenie, získavajú 2 body.


Krása šachových miniatúr

Snom každého autora šachovej skladby je zložiť úlohu s čo najmenším počtom kameňov. Realizovať všetky témy v miniatúrnej forme (maximálne 7 kameňov na šachovnici) pochopiteľne určite nie je možné. Vysoko sa však oceňujú všetky druhy zámien. Zvlášť pekne vyznieva dvojťahová miniatúra s pozíciou "biely na ťahu". (Na každý ťah čierneho v diagramovej pozícii vychádza mat. Avšak biely nemá žiaden vyčkávajúci ťah. Po úvodníku predošlé maty už nevychádzajú, zato na tie isté obrany čierneho prídu nové maty.) Pripájame jeden veľmi názorný príklad – W. E. Lester, Falkirk Herald 1924: b. Ke8, Df4, Pc4, c5 (4), č. Ke6, Pf7 (2) – 2X. Riešenie: 1...f6, f5 2.De4, Dd6 mat. Ale neexistuje nijaký taký vyčkávací ťah, po ktorom by biely mohol rovnako matovať. 1.Dg5! tempo, 1...f6, f5 2.Dd5, De7 mat.


Vzad <<  >> Vpred