Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 4. 1988)


Problém č. 1249 – originál

Viačeslav K. Piľčenko, ZSSR

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Kh7, Db3, Ve5, Vh5, Se6, Pe2, f2 (7), č. Kf4, Da3, Va4, Ja5, Jg1, Pc6, d6, e4, h6 (9), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Úspešný skladateľ z nášho dvojťažkárskeho turnaja roku 1986 zaslal ďalšiu modernú prácu, ktorá obsahuje jednu tematickú zvodnosť. Spracováva tému nazvanú podľa ďalšieho sovietskeho autora V. Jerochina. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1243 (P. Leblochová): Pekný úvodník 1.Jc3! s hrozbou 2.D:b3 mat, dáva voľné pole čiernemu kráľovi. Čierny sa najprv bráni braním úvodníkovej figúry 1...K:c3, V:c3 2.Dc1, Sd5 mat. Za tematickú obranu, žiaľ nemožno považovať 1...d:c3, pretože okrem 2.Dd5 mat vychádza aj hrozba 2.Db3 mat. Čím by skladba mala závažný duál. Čierny má ešte jednu obranu, ktorou si uvoľňuje pole c5 – 1...c:b4 2.Vc6 mat. Ľúbivá úloha autorky, ktorá by mohla byť skutočne prísľubom do budúcnosti nášho ženského kompozičného šachu. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 2 body, čo sa podarilo väčšine riešiteľov.


Skladateľské súťaže

Dnešný výber nových súťaží bude patriť rôznym druhom šachových skladieb v rôznych krajinách celého sveta.

Organizačný výbor vo Woli Gulowskej (Poľsko) vypisuje skladateľskú súťaž v dvoch oddeleniach: 1. Dvojťažky, 2. Pomocné maty 3. ťahom, kde dvojníková pozícia vznikne vzájomnou výmenou farby všetkých kameňov. V oboch pozíciách musí hrať aspoň jeden pešiak. Zásielky treba posielať do 31. 10. 1988 na adresu: R. Markowski, 21-481, Wola Gulowska, Poľsko.

Americký šachový bulletin U.S. Problem Bulletin má na tento rok kompozičné súťaže v oddeleniach: 1. Dvojťažky (rozhodca C. P. Sydenham), 2. Trojťažky a mnohoťažky (S. Seider), 3. Samomaty (E. Holladay), 4. Pomocné maty (J. M. Loustau). Originálne práce treba zasielať na adresu: Eugene Rosner, 160 White Meado Road, Rockaway, N. J. 07866, USA.

Švédsky časopis Springaren vypisuje pri príležitosti svojho 40. výročia založenia jubilejný turnaj na ortodoxné mnohoťažky (rozhodcami sú H. Hultberg a H. Fröberg). Téma je ľubovoľná. Skladby treba posielať na adresu: Kjell Widlert, Ringvägen 139, 2 tr, S-116 61 Stockholm, Švédsko. Najneskôr do 1. septembra 1988.


Vzad <<  >> Vpred