Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 4. 1988)


Problém č. 1250 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (10–9)Kontrolná notácia: b. Kd7, Ve6, Sh7, Ja6, Jf3, Pa4, b3, c2, d2, e2 (10), č. Kd5, Jf7, Pa5, c3, c6, d6, e3, e5, g7 (9), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Po sérií zahraničných skladieb dnes prinášame opäť jednu domácu prácu od nášho známeho autora. Milan Bednár z Bardejovského okresu nepatrí medzi vekovo starých skladateľov. Je však dlhoročným prispievateľom našej rubriky a aj celkovo dostatočne skúseným šachovým autorom. V poslednom období je jeho obľúbenou témou klasické "Albino". Tentoraz ho spojil s určitými paradoxnými prvkami. Všimnúť si treba aj štyri tematické pokusy. Riešenie problému zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1244 (V. V. Kičigin): Neriešia dva pokusy bielej dámy po h-linke. 1.Dh7? Ka6 2.Dc7 Kb5!!. 1.Dh6? Kb8 2.Db6 Kc8!!. Naopak správny je útok z druhej strany 1.Db1!! s hrozbou 2.D:b2 mat, 1...b5 2.De4 Ka6 3.Da8 mat, 2...Kb8 3.Db7 mat. Vychádza však aj prozaické vedľajšie riešenie 1.Dd1! atď. Materiálne i myšlienkovo skromná práca, ktorá je navyše aj nekorektná. Za správne uvedené obidve riešenia mohli získať riešitelia maximálne 6 bodov.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

Od nového roku prebiehajúca riešiteľská súťaž je už zhruba v polovici. Za správne riešenia problémov č. 1234-1244 bolo možné získať 2-2-2-3-4-2-2-3-2-2-6, spolu 30 bodov. Za problém č. 1238 získal 4 body každý riešiteľ, ktorý uviedol aspoň jednu z dvoch variant. S maximálnym bodovým ziskom (30) sú zatiaľ na čele – Ing. J. Holubec (Košice), M. Kašper (Levoča), S. Kovaľský (Gelnica), J. Majerčák (Kežmarok), J. Majerčin (Košice). Poradie na nasledovných miestach vyzerá takto: 28 bodov: Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), 28 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), 27 bodov: V. Boldižár (Košice), M. Humeňaj (Drienov), J. Kojnok (Drienov), P. Leblochová (Humenné), F. Paluška (Michalovce), Ing. F. Zgola (Košice), 26 bodov: M. Bednár (Kurima), Ing. J. Ružinský (Košice), V. Schlosser (Prešov), 25 bodov: M. Svrček (Martin), 24 bodov: Š. Burkuš (Košice), S. Mastík (Humenné), M. Revay (Spišská Nová Ves), 23 bodov: V. Bunganič (Humenné), A. Hrivňák (Košice), 22 bodov: Š. Mlynarčík (Tatranská Kotlina), 21 bodov: J. Fabiny (Hnilčík), 20 bodov: J. Vašičkanin (Kamenica nad Cirochou), 19 bodov: M. Ondtko (Rozhanovce), 17 bodov: S. Hudák (Topoľovka), M. Urban (Vojčice), 16 bodov: V. G. Tretjak (Jelšava), 15 bodov: M. a O. Krížovci (Prešov), 10 bodov: T. Heinrich (Moldava nad Bodvou), P. Palaščák (Rozhanovce) atď. Námietky proti tomuto stavu posielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred