Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 6. 1988)


Problém č. 1256

Alexandr Pavlovič Grin

II. cena

Červonij girnik 1972

Mat 2. ťahom (6–6)Kontrolná notácia: b. Kg4, Vb3, Ve4, Sb4, Jc3, Je3 (6), č. Kd3, Vd7, Je1, Pc6, e2, g5 (6), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Koncom tohto roku sa dožije 80 rokov jeden z popredných sovietskych skladateľov – Alexandr Pavlovič Guľajev (Grin), nar. 18. novembra 1908 v Moskve. Patrí medzi veľkých priaznivcov Českej školy úlohovej. Prvotinu mal uverejnenú v roku 1924 v časopise Šachmaty. Spolu zložil vyše 600 skladieb, z toho väčšinu tvoria trojťažky. Získal množstvo vyznamenaní, z nich bolo viac ako 80 prvých cien. Dvakrát vyhral majstrovstvo ZSSR (raz v dvojťažkách, a raz v trojťažkách), je nositeľom titulu majstra športu, ktorý získal už v roku 1934, okrem iného aj spolu s takými velikánmi, akými boli: A. Troickij, L. Kubbeľ, M. Barulin. V roku 1974 splnil podmienky na udelenie titulu medzinárodného majstra FIDE. V Albumoch FIDE mal uverejnených 67 kompozícií. Rozsiahla je aj jeho rozhodcovská činnosť. Celú jeho skladateľskú tvorbu možno rozdeliť na dve etapy. Po prvej (1924-1956) na 6 rokov zanechal skladania. Od roku 1961 sa ku kompozícii vrátil, ale už pod pseudonymom A. Grin. Do dnešnej rubriky sme vybrali jednu z jeho novších úloh. Po presnom úvodníku nájdeme pekné batériové maty. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Bohatú tvorbu A. Grina si ešte pripomenieme v dnešnej rubrike zaujímavou mereditkou.


Riešenie problému č. 1250 (M. Bednár): Biele Albino objavíme v štyroch pokusoch: 1.d:c3? hrozí 2.c4 mat (A), ale 1...g6!, 1.d3? hrozí 2.Se4 mat (B), ale 1...g6!, 1.d4? hrozí 2.Jc7 mat (C), ale 1...g6!, 1.d:e3? hrozí 2.e4 mat (D), ale 1...g6!. Rieši príliš zreteľné 1.Sg6!! tempo, 1...c:d3, e4, c5, e:d3, J ľub. 2.c4 (A), S:e4 (B), Jc7 (C), e4 (D), V:d6 mat. Téma Albino v spojení s určitými paradoxami (hrozby z pokusov sa v riešení objavia ako maty). Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Z tvorby A. Grina

Na záver ešte jedna mereditka, ktorá nie je variantovo bohatá, ale maximálne nabitá strategickými motívmi: b. Kb4, Dc8, Vd7, Sb1, Sh2, Jc4, Pd5 (7), č. Kd4, Dg7, Ja4, Jh7, Pe7 (5) – 2X, Červonij girnik 1981, čestné uznanie. Riešenie: 1.Dh8! s hrozbou 2.Sg1 mat – mat so zviazanou dámou, 1...e5 – čierny sa bráni rozviazaním dámy po vertikále, ale dostáva mat so zviazanou dámou po horizontále 2.d:e6 e.p. mat. Ďalší variant 1...Jf6 2.Se5 mat, obsahuje opäť rozviazanie čiernej dámy s jej súčasným zaclonením k poľu e5. Túto skladbu uvádzame aj preto, že si daná myšlienka zrejme zaslúži hlbšie rozpracovanie. A je vhodná na ďalšie štúdium.


Vzad <<  >> Vpred