Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 7. 1988)


Problém č. 1262 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom (6–3)Kontrolná notácia: b. Kf4, Da3, Vc7, Pa2, b3, e3 (6), č. Ke6, Pb5, d6 (3), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Ďalšia dvojťažka známeho humenského autora má novostrategický nádych. Do pozornosti riešiteľom dávame jednu zvodnosť (1.b4?), v ktorej spolu s riešením prebieha zámena dvoch matov. Zvlášť vyniká výborná konštrukcia v úspornom podaní. Je to ináč charakteristická črta skladieb I. Leblocha z posledného obdobia. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1256 (A. Grin): Mnoho riešiteľov nenašlo ani správny úvodník, kdeže ešte úplný obsah. Pointu prvého ťahu bieleho 1.Ve6!! s hrozbou 2.Jb5 mat si neskôr bližšie rozoberieme. U tohto výborného úvodníka hlavne treba vyzdvihnúť takt, že dáva ďalšie voľné pole čiernemu kráľovi. Biela veža musí ísť práve na pole e6, nestačí na pole e5 (kvôli 1...Kd4!) ani na e7, e8 pre branie, resp. zaclonenie tejto veže (1...V:e7! resp. 1...Ve7!). Prekrásne sú varianty s ťahmi čierneho kráľa 1...Kd4 2.J:e2 mat a 1...Kd2 2.Ja2 mat. Navyše vzniká možnosť čierneho šachovať po štvrtej horizontále 1...Vd4+ 2.Je4 mat. Neveľký obsah kvantitou, ale sýty kvalitou. Zvlášť zaujmú batériové maty a, samozrejme, úvodník. Hodnotu skladby dokazuje aj to, že v dobe moderných viacfázových prác dosiahla táto jednofázová mereditka vysoké vyznamenanie. Majstrovská práca nestora sovietskeho kompozičného šachu, ktorý aj touto formou dokazuje svoju silu nielen v trojťažkách. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Začínajúcim skladateľom i riešiteľom

Vzhľadom na rastúci počet nových záujemcov o riešenie i skladanie šachových problémov prinášame dnes zopár rád i upozornení.

Riešitelia by v prvom rade mali uviesť číslo, prípadne dátum uverejnenia problému, ktorého riešenie sa posiela. Je potrebné napísať aj to, či po prvom ťahu vzniká nejaká hrozba alebo tempo. Potom z toho vyplýva aj nutnosť uvedenia potrebných variant kryjúcich hrozbu, prípadne všetkých variant pri tempových skladbách. Pri uvedení rôznych nekorektnosti je nutné ich výrazne označiť. Žiadne opravy už zaslaných riešení sa neprijímajú. Myslíme si, že 10-dňová zasielacia lehota je dostatočná na reálne zváženie, rozmýšľanie i zaslanie riešení.

Skladatelia musia v prípade, že nevlastnia šachové pečiatky, uviesť kontrolnú notáciu s výzvou (napr. mat 2. ťahom atď.) i podrobný obsah. Všetky zaslané originálne skladby budú preštudované vedúcim šachovej rubriky a v prípade vhodnosti aj v nej použité. Slabšie skladby sa vrátia autorom na prepracovanie. Podľa možnosti (podľa typu problému, konštrukčných možností i témy spracovávanej autorom) aj s pripomienkami a návrhmi na opravy. Vedenie rubriky však prosí o trpezlivosť pri čakaní (vzhľadom na veľký počet dochádzajúcich originálov, množstvo práce pri vedení riešiteľskej súťaže atď.) na odpovede z redakcie.


Vzad <<  >> Vpred