Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 9. 1988)


Problém č. 1268

Avenir N. Popandopulo

1.-II. cena

Revista de Sah 1964

Mat 5. ťahom (6–8)Kontrolná notácia: b. Kb6, Vb1, Je8, Pa7, f6, h6 (6), č. Ka8, Vd7, Sg4, Pb7, c6, d5, e6, g6 (8), biely začne a dá najneskôr piatym ťahom mat.

Avenir Nikolajevič Popandopulo (nar. 1. 5. 1920) patrí medzi veľmi nenápadných (pomerne málo publikujúcich) a skromných skladateľov. Predovšetkým je úspešný v občianskom živote. Ako doktor technických vied vyučuje na Polytechnickom inštitúte v Leningrade. Je autorom viacerých vedeckých prác. Prvotinu uverejnil v roku 1937 (dvojťažku) v novinách Leninskije iskry. Doteraz publikoval okolo 280 šachových skladieb, prevažne mnohoťažiek. Vyše polovica zo zverejnených úloh získala nejaké vyznamenanie (28 – prvú cenu). Získal mnoho dobrých výsledkov v majstrovstvách ZSSR. V Albumoch FIDE mal zatiaľ uverejnených 29 skladieb. Jeho práce majú zväčša logický charakter, hýria novými nápadmi a sú maximálne prepracované. Obľúbenými námetmi A. N. Popandopula sú hlavne – systematický pohyb rôznych figúr a opakovanie ústredného motívu úlohy vo viacerých variantoch. Od roku 1965 je medzinárodným rozhodcom, rozhodoval aj významné medzinárodné súťaže. Od roku 1984 je medzinárodným majstrom FIDE v kompozičnom šachu. K skladbe tentoraz neprezradíme nič. Okrem pravidelného pridelenia bodov do dlhodobej riešiteľskej súťaže odmeníme knihou toho riešiteľa, ktorý napíše najpodrobnejšie riešenie. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1262 (I. Lebloch): Zvodnosť 1.b4? tempo, 1...Kd5, d5 2.Db3, Da6 mat. Avšak po 1...Kf6! nevychádza žiaden mat. Rieši: 1.Db4! tempo, 1...Kd5, d5, Kf6 2.De4, De7, D:d6 mat. Veľmi jednoducho a názorne podaná zámena dvoch matov. Napriek úspornej konštrukcii si bieli pešiaci mnoho nezahrajú a plnia viacmenej pomocnú funkciu. Čiže, bolo by ešte čo opraviť, resp. zlepšiť. Ale, žiaľ, ani maty v riešení nepôsobia novo a sú dostatočne známe. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Vzad <<  >> Vpred