Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 7. 1988)


Problém č. 1261 – originál

Alexandr N. Pankratiev, ZSSR

Mat 3. ťahom (10–13)Kontrolná notácia: b. Kb2, Db8, Vd2, Vh5, Sg3, Jd7, Je7, Pb4, d4, f2 (10), č. Ke4, Dh8, Ve8, Vg6, Sc8, Jb7, Jc6, Pd6, d5, f3, g4, g7, h6 (13), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Druhá skladba A. N. Pankratieva z Karagandy je prvou trojťažkou novej riešiteľskej súťaže. Súčasne je to šiesta trojťahová práca v tohtoročnom Šachovom okienku. Možno v nej nájsť dve zdanlivé hry 1...Jba5 a 1...Jca5, proti predúvodníkovému obsahu sa v riešení druhé ťahy bieleho recipročne vymenia. V konštrukčne zložitej skladbe zaujme aj úvodník. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Dnešná originálna úloha je treťou v novej riešiteľskej polročnej súťaži. Môžu sa do nej zapojiť noví riešitelia aj teraz. Vzhľadom na dovolenkové obdobie i častú nedostupnosť (rozpredanosť piatkových Východoslovenských novín) šachovej rubriky vyhovujeme mnohým žiadostiam čitateľov. Opakujeme kontrolné notácie prvých dvoch problémov novej riešiteľskej súťaže. Problém č. 1259 z 1. 7. 1988 – b. Kh8, Vc4, Sa5, Sh5, Ja2, Ja8, Pb3, c5, f2, f4, f6 (11), č. Kd5, Jc2, Je8, Pa7, c3, c6, d4, e4, e6, f5 (10) – dvojťažka. Problém č. 1260 z 8. 7. 1988 – b. Kb2, Dd1, Vc6, Ve8, Ja4, Jg6, Pc4, e4 (8), č. Kd4, Dh7, Sd3, Ja1, Jg3, Pd5, e3, g4, g7, h2 (10) – dvojťažka. Riešenia všetkých troch problémov (1259, 1260 i dnešného) možno zasielať do 10 dní na adresu redakcie.


Riešenie problému č. 1255 (D. Müller): Len veľmi málo riešiteľov vyriešilo túto náročnú šesťťažku kompletne a správne. Nesprávny pokus 1.De6? Kd4! bol uvedený už pri uverejnení problému. Vychádzajúc z napovedaného rieši jedine 1.Ke7! (hrozí 2.Dd6+ Kf5 3.De6 mat) g4 2.a:b3 (hrozí 3.De6+ Kd4 4.Dd6 mat) e2 (po 2...J:b3 ide 3.De6+ Kd4 4.J:b3 mat) 3.b6 (hrozí 4.b7 atď.) a:b6 4.De6+ Kd4 5.De4+ K:c5 6.Dc4 mat. Iba za takto uvedené riešenie bolo možné získať maximálne 4 body. Za najpodrobnejšiu analýzu si zaslúži pochvalu M. Bednár z Kurimy.


Šachová skladba

Prednedávnom sa o slovo prihlásilo už 19. číslo šachového bulletinu sekcie kompozičného šachu Šachového zväzu ÚV ČSTV – Šachová skladba. Obsahuje viacero zaujímavých článkov a výsledkov súťaží. Hneď v úvode je článok košičana M. Hlinku o staronových myšlienkách v štúdiách. Ďalej výsledok okruhovej súťaže – Trojťažky 1985, Štúdie 1986, množstvo nových originálov, riešenia starších problémov i propozície nových kompozičných súťaží. Záverom sú to gratulácie k životným jubileám i výbery z tvorby troch významných skladateľov K. Sobka, Ing. J. Brabca, CSc., a M. Perssona.


Vzad <<  >> Vpred