Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 6. 1988)


Problém č. 1255 – originál

Dieter Müller, NDR

Mat 6. ťahom (5–12)Kontrolná notácia: b. Kf8, Dd7, Jc5, Pa2, b5 (5), č. Ke5, Vf2, Sc3, Jc1, Pa7, b3, d3, e3, f3, f4, g5, h6 (12), biely začne a dá najneskôr šiestym ťahom mat.

Druhá tohtoročná práca D. Müllera v našej rubrike je riešiteľsky omnoho ťažšia ako tá prvá. Je typickým reprezentantom štýlu "Novonemeckej školy" s prísnou logikou a všetkým ostatným, čo k tomu patrí. Pokus 1.De6+? Kd4 2.De4+ Kc5 3.Dc4? nevychádza pre tri možné ťahy čierneho kráľa – Kd6, Kb6 a K:c4!!. V riešení musí biely uskutočniť tri prípravné plány, ktorými neguje predtým vyvracajúce ťahy. Riešiteľsky značne náročná skladba je navyše zakončená modelovým matom. Za riešenie získa 4 body iba ten, kto uvedie presné poradie ťahov, až po šiesty matujúci. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1249 (V. K. Piľčenko): Mimoriadne veľa riešiteľov uviedlo ako riešenie tematickú zvodnosť: 1.Db8? hrozí 2.Df8 mat, 1...d5 2.Vh4 mat, 1...d:e5 2.D:e5 mat, ale 1...Dh3!!. Rieši: 1.Vc5!! s hrozbou 2.Vh4 mat, 1...d5 2.Db8 mat, 1...D:c5, Jf3 2.Dg3, e3 mat. Jerochinova téma (podľa sovietskej šachovej terminológie) – ťah Db8 vystupuje raz ako zvodník a druhý raz ako tematický mat, ťah Vh4 ako hrozba v riešení a tematický mat vo zvodnosti. To všetko pri jednotnom ťahu čierneho – d5. Zaujímavá práca v jednoduchom, ale názornom podaní. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Stav riešiteľskej súťaže po 16. kole (po probléme č. 1249)

Za problémy č. 1234-1249 bolo možné získať maximálne 47 bodov. Na čele je naďalej pätica riešiteľov – Ing. J. Holubec (Košice), M. Kašper (Levoča), S. Kovaľský (Gelnica), J. Majerčák (Kežmarok) a J. Majerčin (Košice), ktorí majú 47 bodov.

Poradie na ďalších miestach vyzerá takto: 45 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), 44 bodov: J. Kojnok (Drienov), P. Leblochová (Humenné), 43 bodov: M. Bednár (Kurima), V. Schlosser (Prešov), 41 bodov: M. Revay (Spišská Nová Ves), 40 bodov: M. Humeňaj (Drienov), 39 bodov: V. Boldižár (Košice) – jeden bod straty za nesprávne udané vedľajšie riešenie pri č. 1242, F. Paluška (Michalovce), 36 bodov: Š. Burkuš (Košice), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), S. Mastík (Humenné), Ing. J. Ružinský (Košice), 35 bodov: L. Matoňák (Poprad), J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou), Ing. F. Zgola (Košice), 31 bodov: V. Bunganič (Humenné), A. Hrivňák (Košice), 20 bodov: M. Svrček (Martin), 26 bodov: Š. Mlynarčík (Tatranská Kotlina), 21 bodov: J. Fabiny (Hnilčík), S. Hudák (Topoľovka), 20 bodov: V. G. Tretjak (Jelšava), 19 bodov: M. Urban (Vojčice) atď.

Prípadné námietky proti tomuto stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred