Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 9. 9. 2000)


Problém č. 1970

Michael Barth, Nemecko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+6)


Problém č. 1971

Stanislav Hudák, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: 1970: b. Kd1, Dh7, Vf1, Vh2, Sc4, Jd6, Jf6, Pc3, e2, g6 (10), č. Ke3, Jd4, Jf4, Pe6, f5, g4 (6) – mat 2. ťahom, 1971: b. Kc2, Jb2, Pa5 (3), č. Ka1, Sh2, Pa2, e5 (4) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej dvojťažke č. 1970 od známeho nemeckého autora možno objaviť kolotočovú zámenu matov (Z–32–33), spracovanú vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia. Miniatúrna dvojťažka č. 1971 od východoslovenského autora z Topoľovky obsahuje v známej schéme dva pokusy.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1950 (Petite) z 1. júla 2000. Zvodnosť 1.Sc5? (A) hr. 2.J:b2 mat, 1...Vg2, J:d3 2.V:a7 (C), Sd1 mat, viazne na 1...Vf2! Zvodnosť 1.Sb6? (B) hr. 2.J:b2 mat, 1...Vf2, J:d3 2.V:a7 (C), Sd1 mat, viazne na 1...Vg2! Rieši 1.S:a7 hr. 2.J:b2 mat, 1...Vf2, Vg2, J:d3 2.Sb6 (B), Sc5 (A), Sd1 mat. Nie Hanneliusova, ale Vladimirovova téma – viac však zaujme nezvyklé využitie batérie na priame matovanie (B. Moravčík, Sliač). Pekná konštrukcia (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Ing. Gorazd Kollárik, M. R. Štefánika 221/29, 920 41 Leopoldov.

Riešenie problému č. 1951 (Petite) z 1. júla 2000. 1.D:c7 hr. 2.Vd7+ J:d7 3.Dc6 mat, 1...De5 2.D:e5+ (A) V:e5 3.Vd7 (B) mat, 1...S:g7 2.Vd7+ (B) J:d7 3.Dd6 (C) mat, 1...Sd6 2.D:d6 (C) V:d6 3.Vf5 (D) mat, 1...Jf5 2.V:f5+ (D) De5 3.D:e5 (A) mat (1...Se7 2.J:e7+ V:e7 3.Vf5 mat). Analógiu čiernych obrán čiastočne umožňuje symetria okolo línie a2–g8 (B. Moravčík, Sliač). Biela dáma si štyrikrát vymenila s vežou podanie a smeč (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1952 (Ďačuk a Markovcij) z 8. júla 2000. Pozícia A: 1.J:d7 (E) hr. 2.g8D (A) mat, 1...Kd5, Vd2 2.Dd3 (B), V:c6 (D) mat. Pozícia B: 1.V:c6 (D) hr. 2.Dd3 (B) mat, 1...Kd5, Vd2, d:c6 2.De4 (C), J:d7 (E), g8D (A) mat. Pozícia C: 1.Ja4 hr. 2.De4 (C) mat, 1...Kd5, Vd2, S:b6 2.g8D (A), Dc3, J:b6 mat. Výborné, osvieženie hrozbovo–úvodníkovej moderny, keď zaujali hlavne obrany čiernym kráľom (B. Moravčík, Sliač). Namiesto slov – klobúk dole (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Peter Špik, Vlčanská 4, 927 00 Šaľa.


Vzad << >> Vpred