Vzad <<  >> Vpred

Šach

(5. 2. 1987)


Problém č. 135/14

Milan Bednár, Kurima

Canadian Chess Chat 1980

Mat 4. ťahom (11-4)Riešiteľská súťaž

V ďalšej štvorťažke od vedúceho rubriky je hra čierneho kráľa, ktorý je "odsúdený" na pochod do "hrobu".

Riešenie treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Riešenie problému č. 132/11 Duras: Zdanlivé hry: 1...V:f2 2.V:d4+ K:d4 3.Dd3 mat, 1...f5 2.Dc5+ K:e4 3.Dc6 mat, rieši: 1.Sh3! hrozí 2.Se6+ K:e4 3.f3 mat, 1...V:f2 2.Ve3 hrozí 3.Dc6, De6 mat, 2...K:e4 3.Sg2 mat, 1...K:e4 2.f3+ Kd5 3.Dc5 mat, 1...e5 2.Jb6+ K:e4 3.f3 mat, 1...Jb3 2.D:b3+ K:e4 3.f3 mat, 1...Vd3 2.Dc5+ K:e4 3.Dc6 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

28 bodov: Bandžuch, Revay (Sp. N. Ves), Bekiaris st., Bekiaris ml., Gmitter (Bardejov), Lokaj (Hanigovce), Wittner (Košice),

25 bodov: Valuška (Zvolen),

24 bodov: V. Škerlík, S. Škerlík (Bardejov), Podubinský, Repka (Kurima),

22 bodov: Ing. Karel (Praha),

17 bodov: V. Frický, J. Frický, Marcin (Bardejov),

15 bodov: Ing. Tkáč (Bardejov), Ing. Burda (Havířov),

8 bodov: Gunčara, Grega (Bardejov).

Maximálne bolo možné dosiahnuť 31 bodov, ale ani jeden riešiteľ to nedosiahol.


Dodatok k riešeniu problému č. 124/3 Kofman: Okrem hlavného riešenia sú tu aj 3 vedľajšie riešenia a to: 1.D:g6!, 1.Sf7!, 1.Sg8! Maximálne bolo možné získať za túto úlohu 6 bodov.

Dodatok k riešeniu problému č. 126/5 Havel: Aj v tomto probléme riešitelia objavili vedľajšie riešenie 1.Kc7! hrozí 2.Dd3+ K:c5 (Ke5) 3.Dc4 (J:d7) mat. Za nájdenie tohto V.R. sa tiež priznávajú 3 body. -mb-


Vzad <<  >> Vpred