Vzad <<  >> Vpred

Šach

(15. 1. 1987)


Problém č. 132/11

Oldřich Duras

České slovo 1924

Mat 3. ťahom (7-10)Riešiteľská súťaž

Posledných päť problémov vyjde na diagrame len po jednom, aby sa riešitelia mohli plnšie zapojiť do záveru súťaže. Dnešná trojťažka je od veľmi známeho nášho praktického hráča, ktorý až v neskoršom veku prešiel na kompozičný šach. Skladba skrýva v sebe českú školu úlohovú s dobrým úvodníkom.

Riešenia treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Riešenie problému č. 126/5 Havel: 1.e4! tempo, 1...Ke3 2.Jc4+ Kd4 3.Jb3 mat, 1...Sf2 (f2) 2.Jb5+ Ke5 (Ke3) 3.J:d7 (Dd3) mat, 1...Se3 2.Jb5+ Ke5 3.J:d7 mat, 1...f:e3 (e.p.) 2.J:d7 hrozí 3.Dc4 mat, 2...e2 (Kd5) 3.Dd2 (Dd3) mat. Tri pekné modelové maty českej školy.

Riešenie problému č. 127/6 Weenink: 1.Se6! hrozí 2.De3 mat, 1...Dd4, Vd4, Sd4, Jd4, V:e6 2.Dc1, Df8, Ve4, De5, Jd3 mat. -mb-


Vzad <<  >> Vpred