Vzad <<  >> Vpred

Šach

(22. 1. 1987)


Problém č. 133/12

Cornelis Jan de Feijter

II. cena

Revista Romana de Sah 1937

Biely vyhrá (7-7)Riešiteľská súťaž

Riešenia treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Riešenie problému č. 128/7 Rudenko a Meľničenko: 1.Vd8! hr. 2.d:c6+ Sd5 3.Jb5 mat, 1...J:d5 2.f8D hr. 3.D:f6 mat, 1...S:d5 2.f8J hr. 3.Je6 mat.

Riešenie problému č. 129/8 Barulin: 1.J:d4! hr. 2.Jbc6 mat, 1...Vf5, Jf5, Df5, Jf4, De6, Je7 2.Jd7, Ve6, Jf3, De3, Jdc6, Df6 mat, (1...Df3, Dc8, Dd7+, D:d4+, Df4 2.Jd7, De3, J:d7,S:d4,Jd7 mat). -mb-


Vzad <<  >> Vpred