Vzad <<  >> Vpred

Šach

(29. 1. 1987)


Problém č. 134/13

Miroslav Havel

Šachové umění 1946

Mat 3. ťahom (6-10)Riešiteľská súťaž

Aj do tretice Havel a jeho typická úlohová škola. Tentoraz je skladba nenáročná, riešenie môžu skúsiť aj menej skúsení riešitelia.

Riešenie treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Riešenie problému č. 130/9 Havel: 1.Sc6! tempo, 1...Kc5 2.Jc4 K:c4 (Kb4, Kd4) 3.Ja6 Kd4 4.Ve4 mat, 1...K:a5 2.Jd7 Kb4 3.Ve4+ Ka5 4.Va4 mat, 1...Ka7 2.Jc4 K:b8 3.Ve8+ Kb7 4.Va8 mat. Veľmi pekná, ale aj riešiteľsky náročná skladba, ktorá trochu naznačila, kto bude bojovať o čelo tabuľky v dlhodobej riešiteľskej súťaži.

Riešenie problému č. 131/10 Burda a Kubečka: 1.Jd6 hrozí 2.Dc3 mat, 1...V:c5, D:d5, Ke5, D:f3, Sb5+ 2.J2c4, Jf5, J2c4, J:f3, J:b5 mat.

Stav riešiteľskej súťaže uverejníme v budúcom čísle. -mb-


Vzad <<  >> Vpred