Vzad <<  >> Vpred

Šach

(8. 1. 1987)


Problém č. 130/9

Miroslav Havel

II. cena

Československý šach 1955

Mat 4. ťahom (5-2)Riešiteľská súťaž

Problém č. 131/10: Ing. Josef Burda a Jan Kubečka, Havířov-Ostrava, originál pre PN. Biely: Kf1, Dc1, Vd1, Vd8, Sb1, Sb8, Jc4, Jd2, Jd5, Pb3, c5, e4, f3 (13). Čierny: Kd4, Dh5, Vc8, Sa4, Sg7, Je6, Pa3, b7, f2, h3 (10). Mat 2. ťahom.

Ďalší väčší oriešok od Havla pre riešiteľov predstavuje jeho štvorťažka na českú školu úlohovú s tromi modelovými matmi. Upozorňujeme riešiteľov, aby udali všetky varianty, lebo pri vynechaní tematických obrán-variantov, sa strhne príslušný počet bodov.

Druhý problém je jediný originál v tomto ročníku, kde sú traja bieli jazdci, ale riešiteľsky nenáročná úloha.

Riešenie treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Riešenie problému č. 124/3 Kofman: 1.d8J! tempo, 1...Dd5, De4, Df3 (Sg1, Dg2), D:a1 (g2), Vh7, V:a1 2.Jc4, Jd3, Ja4, J:c6, Jd1, Jf7 mat.

Riešenie problému č. 125/4 Lobusov: 1.Dd4? hrozí 2.D:c3, D:e4 mat, 1...S:d4, V:d4 2.Sd2, Ve3 mat, ale 1...Ve2!, 1.Dh4? hrozí 2.D:e4, D:h1 mat, 1...V:h4, D:h4 2.Ve3, Vg1 mat, ale 1...Df1!, rieši: 1.Dh8! hrozí 2.D:h1, D:c3 mat, 1...D:h8, S:h8 2.Vg1, Sd2 mat. Mereditka s cyklickou hrou hrozieb a matov. -mb-


Vzad <<  >> Vpred