Vzad <<  >> Vpred

Šach

(18. 12. 1986)


Problém č. 124/3

Rafaeľ M. Kofman

I. cena

Revista de Sah 1926

Mat 2. ťahom (9-7)Riešiteľská súťaž

Problém č. 125/4: Andrej Lobusov, Šachmaty v SSSR 1976. Biely: Kb1, Dd8, Vf3, Vg2, Jc4, Jf2, Sc1, Sd3 (8). Čierny: Ke1, Dh1, Ve4, Sc3 (4). Mat 2. ťahom.

Ani dnešné skladby nie sú riešiteľsky náročné a preto očakávame, že sa do súťaže zapoja aj praktickí šachisti.

Pre informáciu o dlhodobej riešiteľskej súťaži uvádzame, ako sa bude bodovať. Za 2, 3, 4-ťažku, po 2, 3, 4 body. Za štúdiu 5 bodov. Ak by sa náhodou objavilo vedľajšie riešenie, čiže iné riešenie, ktoré autor nevidel, tak sa toto VR boduje rovnako ako hlavné riešenie. Taktiež za správne udanie duálu, t. j. druhého matu po jednej obrane, alebo za udanie neriešiteľnosti problému, sa bude bodovať po jednom bode. Ale za udanie týchto nekorektností, ktoré nie sú správne, sa bude po bode strhávať.

Problémy sú však už preskúšané, takže je malá pravdepodobnosť týchto nekorektností.

Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred