Vzad <<  >> Vpred

Šach

(22. 12. 1986)


Problém č. 126/5

Miroslav Havel

Tidskrift för Schack 1952

Mat 3. ťahom (5-8)Riešiteľská súťaž

Problém č. 127/6: Henri Weenink, Good Companion 1924. Biely: Kg1, Dc5, Vb4, Ve1, Jf2, Sf5, Pg2, h3 (8). Čierny: Kf4, Dc4, Va4, Vd6, Jb6, Jc6, Sa1, Sa8, Pa3, c7, g3, g6, g5, h7 (14). Mat 2. ťahom.

Dnešné skladby sú už trocha náročnejšie na riešenie, najmä ten na diagrame od českého skladateľa Havla, ktorý vo svojej dobe patril medzi svetovú špičku a ktorý sa najviac pričinil o rozvoj českej školy úlohovej.

Pre zaujímavosť uvedieme klasifikačný stav výkonnostných tried v našom okrese v kompozičnom šachu, ktorý má dve kategórie - skladateľskú a riešiteľskú.

V skladateľskej kategórii je stav takýto: 1. VT - M. Bednár (Kurima), 2. VT - I. Dzuriš (Bardejov), 3. VT - Schullery, Sorád.

V riešiteľskej kategórii: 1. VT - Bednár, Dzuriš, Škerlík (Bardejov) a 3. VT: všetci riešitelia z našej rubriky, ktorí v minulosti splnili normu udelenia výkonnostnej triedy. Sú to: Bekiaris st., Bekiaris ml., J. Gmitter, P. Jonov, Frický, Marcin, Kruško, J. Podubinský, Ing. B. Tkáč, J. Bezeg, M. Cubjak, Grega, Kaňušek, Hanč, Kaščák, Ing. Krajčí, S. Krajčí, Mikula, Schullery, Varchol, Zlacký, Ing. Kokinda a J. Repka.

Vo vlastnom záujme sa treba o udelenie VT uchádzať pri riešiteľskej kategórii u s. Burdu, predsedu riešiteľskej komisie. Treba udať dátum narodenia aj s rodným číslom a číslo členského preukazu a zároveň poslať preukaz na udelenie triedy na adresu: Ing. Josef Burda, E. Holuba 1/394, 736 01 Havířov 2.

Riešenie dnešných problémov zašlite do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred