Vzad <<  >> Vpred

Šach

(12. 3. 1987)


Riešiteľská súťaž

Prinášame riešenia zostávajúcich šachových problémov.

Riešenie problému č. 134/13 Havel: 1.b7! hrozí 2.b:a8D+ K:e6 3.Dhe8 mat, 1...S:b7 2.Jgf4+ Kc6 3.De6 mat, 1...K:e6 2.Dg8+ Kd7 3.Dc8 mat, 1...Da4 2.b8J hrozí 3.De5 mat, 2...K:e6 3.Dg8 mat.

Riešenie problému č. 135/14 Bednár: 1.Ja5! tempo, 1...Kd4 2.Sd2 Kc5 3.Sc3 Kb6 4.Jd7 mat, 2...K:e5 3.Se3 Kd6 (Kf6) 4.Jc4 Jd7 mat, 1...Kf4 2.Sf2 Kg5 3.Sg3 Kh6 4.Sf4 mat, 2...K:e5 3.Se3 Kd6 (Kf6) 4.Ja4 (Jd7) mat.

Riešenie problému č. 136/15 Troickij: 1.a6! c4 2.a7 c3 3.Sh1 Sa4+ 4.Kf7 Sc6 5.S:c6 c2 6.a8D c1D 7.Da2+ Kg3 8.Dg2+ Kf4 9.Df3+ Kg5 (9...Ke5 10.Df6 mat) 10.Dg3+ Kf5 11.Dg6+ teraz je vidieť zmysel štvrtého ťahu bieleho. Bolo nutné udržať pole g6. 11...Kf4 12.Dh6+ a vyhrá. Po 11...Ke5 12.Df6 mat. Štúdiu vlastne tvorí 3. a 4. ťah, kde v 3. ťahu si biely razí cestu pre budúcu dámu, aby po 3...Sa4+ 4.Kf7 c2 5.a8D c1D mohol dať 6.Dg2 mat.


Konečný stav riešiteľskej súťaže ročníka 1986/87:

1.-8.: Bandžuch, Revay (Sp. N. Ves), Bekiaris st., Bekiaris ml., Gmitter (Bardejov), Ing. Karel (Praha), Lokaj (Hanigovce), Wittner (Košice) po 48 bodov z maximálnych 51 bodov.

9.: Valuška (Zvolen) 45 bodov.

10.-15.: Ing. Burda (Havířov), S. Škerlík, V. Škerlík (Bardejov), Podubinský, Repka (Kurima) po 44 bodov.

Ďalší 6 riešitelia nesplnili podmienku vyriešenia 7 problémov. Prví desiati a vylosovaný V. Škerlík získavajú knižné odmeny.

Na záver súťaže treba dodať, že tohtoročná súťaž bola riešiteľsky veľmi náročná, čo odradilo mnohých riešiteľov, preto v budúcnosti zmiernime náročnosť šachových problémov. Všetkým riešiteľom i tým, čo sa zaujímali o túto rubriku, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vašu účasť znova pri budúcom ročníku. -mb-


Vzad <<  >> Vpred