Vzad <<  >> Vpred

Šach

(3. 12. 1987)


Problém č. 137/1

Stanislav Schullery, Bardejov

originál pre PN

Mat 3. ťahom (7-9)Problém č. 138/2 Zinovij Markovič Birnov, Sverdlovskij konkurz 1946, I. cena. Mat 2. ťahom. Biely: Ka2, Df2, Vb8, Vh5, Jc4, Jd5, Sd7, Sf8, Pc6, d3, e3 (11). Čierny: Kc5, De5, Vc1, Ja1, Sb2, Pd6 (6).


Štartuje 9. ročník šachovej riešiteľskej súťaže

Skúste pátrať po riešení

Začíname už 9. ročník dlhodobej riešiteľskej súťaže. Uverejníme v nej 16 problémov, a to tak, že prvých 10 jeden na diagrame a jeden v kontrolnej notácii (vždy po dva naraz) a posledné problémy už po jednom, s výnimkou jubilejného 150. problému. Pozývame teda všetkých milovníkov tohto šachového odvetvia, aby si dlhé večery skrátili príjemne "lámaním mozgových závitov".

Súťaž bude menej náročná ako bola minulého roku. Prví desiati riešitelia v dlhodobej súťaži budú odmenení knižnou cenou a tiež ďalší piati, ktorí vyriešia aspoň 7 problémov. 1. miesto spestríme ešte tým, že to bude vzácna knižka: Šachovski informátor z roku 1982. Riešenia problémov treba zasielať na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. Zároveň na neho, ako vedúceho rubriky, sa treba obrátiť so všetkými požiadavkami, týkajúcimi sa riešiteľskej súťaže.

Dnešný prvý problém od nášho skladateľa je obsahovo pekný na známu českú školu úlohovú. Druhá dvojťažka predstavuje staršiu tému a je riešiteľsky nenáročná. -mb-


Vzad <<  >> Vpred