Vzad <<  >> Vpred

Šach

(29. 7. 1982)


Problém č. 42

Milan Bednár

IV. cena

ÚV ČSZTV, 9.5.1981

Mat 2. ťahom (11-12)Letná súťaž riešiteľov

Ponúkame našim šachistom bleskovú riešiteľskú letnú súťaž v riešení šachových úloh, v ktorej piati riešitelia budú odmenení šachovými brožúrkami.

Problém č. 42: Milan Bednár - diagram,

Problém č. 43: Milan Bednár I.-III. cena Nedeľná Pravda 1979/80: Biely: Kh7, Da5, Vd7, Vg6, Jb5, Jh5, Sd1, Pc4, c6, d3, e5, e6, f4 (13). Čierny: Kf5, Da1, Sb8, Sf3, Jd8, Jg1, Pb4, c7, f6 (9) - mat druhým ťahom.

Problém č. 44: Stanislav Schullery, Bardejov, originál pre PN: Biely: Ka7, De8, Va1, Sf4, Jb5, Jc2, Pc3, d3, f3, f5, b6 (11). Čierny: Kd5, Vc4, Ja8, Se7, Pc7, d4, f7 (7) - mat druhým ťahom.

Problém č. 45: Stanislav Schullery, Bardejov, originál pre PN: Biely: Ke2, Dg5, Vb5, Sc5, Se8, Ja2 (6). Čierny: Ke4, Vh4, Vh6, Sh7, Sh8, Pe7, h3 (7) - mat druhým ťahom.

Problém č. 46: Josef Moravec, Čs. šach 1952: Biely: Kh3, Pe5 (2). Čierny: Kc8, Pa7 (2) - biely začne a remizuje.

Prvé dva problémy, ktoré predkladáme, sú úspechy M. Bednára v medzinárodnom meradle, keď problém č. 42 na diagrame získal na medzinárodnom anonymnom turnaji 4. cenu, čo je zatiaľ najväčší úspech v jeho tvorbe a spolu s problémom č. 43 obsahujú novú originálnu myšlienku cyklickej zámeny funkcií polí, ktorú ako prvý na svete spracoval práve náš skladateľ a preto sekcia ŠZ ÚV ČSZTV dala návrh, aby sa táto téma pomenovala podľa autora na "Bednárova téma".

Predúvodníkový obsah č. 43 je takýto: 1.Vd7? "A" hrozí 2.D:f5 mat "B", 1...Se6 "c" 2.S:c6 mat "C", 1...Sd5! "a"!, 1.g:f5 "B" hrozí 2.S:c6 mat, 1...Sd5 "a" 2.Jd7 mat "A", 1...V:b6! "b", 1.S:c6? "C" hrozí 2.Jd7 mat "A", 1...V:b6 "b" 2.D:f5 mat "B", 1...Se6! "c". Tento obsah čiastočne dopĺňa aj riešenie. V tejto hre si treba všimnúť, že biely v prvom kroku vstupuje na prvé pole, na druhom poli hrozí mat a na treťom poli dáva mat po tematickej obrane, čo sa všetko v druhej a tretej fáze cyklicky posunie a navyše obsah je doplnený tzv. Hanneliusovou témou hrozbových paradoxov.

V probléme č. 44 je táto téma podaná jednoduchšie a jasnejšie, ale už bez Hanneliusovej témy keď: 1.e:f6? "A" hrozí 2.Jd4 mat "B", 1...K:e6 2.Jg7 mat "C", 1...S:h5!, 1.Vd4? "B" hrozí 2.g7 mat "C", 1...S:h5 2.V:f6 mat, 1...K:e6! a tretia fáza je riešenie.

V ďalších dvoch problémoch predstavujeme dva originály od nášho mladého autora z Bardejova, ktorý študuje v Bratislave a predstavuje nám skladby klasického štýlu.

Posledný problém je vhodný aj pre praktických šachistov, kde treba zvládnuť špeciálnu koncovku, s ktorou by nemali mať riešitelia ťažkosti.

Riešenie problémov treba posielať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Vzad <<  >> Vpred