Vzad <<  >> Vpred

Šach

(18. 3. 1982)


Výsledky riešiteľskej súťaže

Riešenie problému č. 39 Bidleň: 1.Sc7! hrozí 2.Vd6 mat, 1...Jg4, J:d3, Jc4, J:d6, J:f6, D:c7 2.f:g4, S:f3, d:c4, D:c6, J:f6, J:c7 mat. Jednoduchý, ale efektný problém, ktorý správne vyriešilo 24 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva I. Bandžuch, Spišské Vlachy.

Riešenie problému č. 40 Schullery: 1.Db8! hrozí 2.De8 mat, 1...Je3 "a", Jd4 "b" 2.Jd2 "B", Jc3 "A" mat. Spracovanie modernej témy v jednoduchom, ale tiež zaujímavým spôsobom, hoci konštrukcia by sa dala ešte zlepšiť. Problém správne vyriešilo 23 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva M. Cubjak, Bardejov. [Poznámka: neriešiteľnosť problému po 1...S:g4! sa našla pri riešení počítačom]

Riešenie problému č. 41 Kubbeľ: 1.De6! hrozí 2.De8+ a vyhrá, 1...Db6+! (Po 1...Df2 2.De8+ Kg7 3.Dg8+ Kh6 4.f8D+ a vyhrá, 1...Dd4 2.Ka2! a vyhrá) 2.Ka2 Db8 3.Df6 Dh2 4.D:g6 Dh8 5.De6! (hrozí 6.De8+ Kg7 7.D:h8+!) 5...Kg7 6.De5+ a vyhrá, 2...Dd8 3.D:g6 Ke7 4.Dg5+ a vyhrá. Zaujímavý boj ťažkých figúr končiaci dvojnásobným echovým dobytím čiernej dámy. Problém správne vyriešilo 20 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva J. Mikula, Bardejov. Pri tomto probléme nie všetci udali celkom správny postup hry, najmä neudanie hry po 3.Df6 Dh2! Preto týmto riešiteľom boli stiahnuté dva body.


Konečný stav riešiteľskej súťaže

34 bodov: V. Grega a S. Škerlík (Bardejov),

33: I. Bandžuch (Sp. Vlachy), M. Cubjak (Bardejov), J. Podubinský (Kurima), F. Sygan (Třebíč),

32: L. Wittner (Košice),

30: L. Kacafírek, J. Kafka (Třebíč), J. Valuška (Zvolen), F. Varmus (Bardejov),

29: Ing. J. Krajčí (Bardejov),

28: S. Krajčí, J. Cvelihár, J. Mikula (Bardejov),

26: Ing. J. Karel (Praha),

25: L. Matoňák (Poprad),

24: J. Zlacký (Kobyly), V. Varchol (Becherov),

22: M. Cyprian (Dubnica), Ing. A. Bidleň (Humenné),

21: J. Repka (Kurima), Ing. J. Burda (Havířov), M. Jurič (Zborov),

17: Ing. J. Kovalič (Sp. Nová Ves), K. Bekiaris (Bardejov).

Prvým trom (tretieho sme zo štvorice úspešných riešiteľov, ktorí získali po 33 bodov vyžrebovali a je ním J. Podubinský), udeľuje redakcia vecné ceny. Limit III. výkonnostnej triedy splnili všetci riešitelia, ktorí dosiahli aspoň 21 bodov. Potvrdenie o získaní VT si môžete vyžiadať u vedúceho našej rubriky Milana Bednára.


Vzad <<  >> Vpred