Vzad <<  >> Vpred

Šach

(11. 2. 1982)


Problém č. 39

Ing. Anton Bidleň, Humenné

originál pre PN

Mat 2. ťahom (11-9)Ďalším originálom sa predstavuje úspešný skladateľ z Východoslovenských novín.

V tomto probléme je pekný úvodník a 6 obrán s čiernymi jazdcami. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160.

Riešenie problému č. 36 Bednár: 1.Jf3! hrozí 2.Jd4 s ďalším 3.Sb5+ (Sf5+) Kd8 4.Vh8 mat, 1...Kc6 2.Sb5+ K:b5 3.Jd4+ Ka6 4.b5 mat, 2...Kd5 3.Jg5 s nebr. 4.Vd3 mat, 1...Ke6 2.Jg5+ Kd5 3.Sb5 s nebr. 4.Vd3 mat, 2...Kd7 3.Sb5+ Kc8 4.Vh8 mat, 1...g6 (a6) 2.Jd4 hrozí 3.Sb5+ Kd8 4.Vh8 mat, 2...a6 (g6) 3.Vh8 tempo 3...a5, b6, f6, g5 4.Sb5, c6, e6, Sf5 mat. Ostatné varianty nie sú tematické, a preto ich neuvádzame. S touto skladbou malo veľa riešiteľov problémy s nájdením riešenia, kde táto skladba obsahuje 3 modelové maty.

Problém správne vyriešilo 10 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ján Valuška, Gottwaldova ulica č. 9, 960 01 Zvolen.


Vzad <<  >> Vpred