Vzad <<  >> Vpred

Šach

(18. 2. 1982)


Problém č. 40

Stanislav Schullery, Bardejov

originál pre PN

Mat 2. ťahom (13-8)Mladý autor z nášho okresu už dokáže skladať skladby moderného nádychu, keď tento problém obsahuje tému hrozbových paradoxov, tzv. "Hanneliusovu tému", keď si treba všimnúť zvodnosti: 1.V:d5? 2.Jc3 "A" mat, 1...Je3! "a", 1.V:f3? hrozí 2.Jd2 "B" mat, 1...Jd4! "b" a v riešení po obranách, ktoré zvodnosti vyvracali, idú maty, ktoré boli vo zvodnostiach hrozby. Na diagram je však chybne postavený biely kráľ. Správne má byť na g6. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 37 Kosolapov: 1.Dh3! tempo, 1...K:c6, Ka6, Ka4, Kc4 2.Dd7, Dd3, Db3, Db3 mat. Dvojfázová zámena troch matov s dobrou konštrukciou.

Problém správne vyriešilo 23 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Juraj Repka, Kurima 75.


Vzad <<  >> Vpred