Vzad <<  >> Vpred

Šach

(21. 1. 1982)


Problém č. 37

Nikolaj Jakovlevič Kosolapov

Express 1964

Mat 2. ťahom (6-1)Táto dvojťažka je pomerne jednoduchá a riešitelia isto nájdu správne riešenie, najmä keď im prezradíme zvodnosť: 1.Df8? tempo, 1...K:c6, Ka6, Ka4 2.Dc5, Df1, Db4 mat, ale vyvracia 1...Kc4! Znova si treba porovnať obrany a maty v riešení. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 34 Bernard: 1.Da1! tempo, 1...S:a5, S:d2, Sa3, Sc3, d:c4, Jc8 ľub, Sg8 ľub., S:e6, Je3 ľub., J:f5, Vg4 ľub., Vh4, V:g6+ 2.b4, b3, b:a3, b:c3, Jb3, Ke7, Kf7, K:e6, V:d5, K:f5, V:f4, Kg5, K:g6 mat. Po 1...Vg5 2.V:f4, K:g5 mat je nezávažný duál, preto sa ani neboduje. Veľký počet variantov so zámenou dvoch matov, táto práca sa riešiteľom páčila. Tento problém robil riešiteľom najviac starostí a veľa riešiteľov uviedlo nesprávne riešenie 1.Sh8?.

Problém správne vyriešilo 19 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ing. Ján Kovalič zo Spišskej Novej Vsi.


Vzad <<  >> Vpred