Vzad <<  >> Vpred

Šach

(14. 1. 1982)


Problém č. 36

Milan Bednár

Canadian Chess Chat 1980

Mat 4. ťahom (10-5)Štvorťažka od vedúceho našej rubriky, riešiteľov tiež asi trocha potrápi, ale pri trpezlivosti iste aj túto prekážku riešitelia prekonajú, aby splnili normu na 3. VT pre riešiteľov.

Riešenie problému č. 33 Labai: 1.Dd2! hrozí 2.De3+ Kd6 (Kf6) 3.Je8 mat, 1...Kd4 2.Je6+ Ke5 3.Df4 mat, 1...Kf6 2.Jf5 Ke5 3.Jd7 mat, 1...Kd6 2.De3 hrozí 3.Je8 mat, 2...Kc7 3.De7 mat. Zámena dvoch matov v trojťažke je oveľa skladateľsky náročnejšia ako zámena matov v dvojťažke. Znova sa objavilo prekvapenie, keď táto trojťažka, ktorá bola zaradená do albumu Slovenska 1964-69, má vedľajšie riešenie, a to 1.Je6! hrozí 2.Jd7 mat.

Problém správne vyriešilo 31 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Viktor Varchol, Becherov 130.


Vzad <<  >> Vpred