Vzad <<  >> Vpred

Šach

(7. 1. 1982)


Problém č. 35

Comins Mansfield

British C. F. 1962

Mat 2. ťahom (8-11)Táto dvojťažka, ktorá bola zaradená do albumu FIDE, obsahuje veľmi pekné zámeny matov po 1...Jf5+, Vg4, Vg3 2.Vb2, Vb5, Vb3 mat a riešenia.

Riešenie problému č. 32 Sorád: 1.Da5! tempo, 1...a1D+, Va4, V:b3, Sc ľub., g3, h4-Sa7 2.D:a1, Dc3, J:c4, Jd3, Jf3, J:g4-D:c7 mat. Obstojná tempovka s jednou zámenou matu.

Problém správne vyriešilo 33 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Stanislav Škerlík z Bardejova.


Vzad <<  >> Vpred