Vzad <<  >> Vpred

Šach

(10. 12. 1981)


Problém č. 32

Jozef Sorád, Kurima

originál pre PN

Mat 2. ťahom (9-11)Ďalším problémom sa predstavuje mladý skladateľ, ktorý toho času vykonáva základnú vojenskú službu. Treba si všimnúť zdanlivú hru 1...Sa7 2.Dh8 mat.

Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Vzad <<  >> Vpred