Vzad <<  >> Vpred

Šach

(3. 12. 1981)


Problém č. 31

Andrej Ančin

Hlas ľudu 1973

Mat 2. ťahom (6-4)V tomto probléme je si treba všimnúť zdanlivé hry 1...e:d5, Dc3, Dd4 2.De8, De2, Vf4, Vf4 mat.

Na vysvetlenie: zdanlivá hra je hra pred úvodníkom, kde sa tieto čierneho obrany objavujú aj v druhej fáze, t. j. v riešení alebo zvodnosti.

Riešiteľom znova pripomíname, že majú možnosť získať 3. výkonnostnú triedu po vyriešení 10 šachových problémov.

Pre tých riešiteľov, ktorí nemajú prvý problém z dlhodobej riešiteľskej súťaže, pre istotu ho predkladáme v kontrolnej notácii: Problém č. 30 M. Haralović. Biely: Kd2, Dd4, Vd3, Vd8, Jb8, Jf8, Pd7 (7), Čierny: Kd6, Jd5, Jc8, Se8 (4) - Mat 2. ťahom.

Riešenie problémov treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. Z úspešných riešiteľov vyžrebujeme výhercu knižnej ceny.


Vzad <<  >> Vpred