Vzad <<  >> Vpred

Šach

(17. 12. 1981)


Problém č. 33

Zoltán Labai

De Waarheid 1969

Mat 3. ťahom (11-3)Trocha ťažším problémom na riešenie, predstavujeme vám jedného z najlepších trojťažkárov na Slovensku, kde v probléme spracúva dve zámeny matov po zdanlivých hrách. 1...Kd4 2.Jf5+ Ke5 3.Dd6 mat, 1...Kf6 2.Je6 Ke5 3.Jd7 mat.

Po správnom úvodníku si riešiteľ iste všimne zámeny matov, po tých istých obranách. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160.

Riešenie problému č. 30 Haralović: 1.Ve3! hrozí 2.d:e8J mat, 1...Kc7, S:d7, Sľub. 2.d:c8D, V:d7, d:c8D mat. Prekvapením tohto problému je, že táto vyznamenaná úloha má aj vedľajšie riešenie, a to: 1.De3! s tými istými obranami ako 1.Ve3. Problém so siedmimi zvodnosťami publikovaný v maďarskom skladateľskom turnaji Tungsram Cup, ktorý každoročne patrí medzi najväčšie skladateľské turnaje v socialistických štátoch.

Problém správne vyriešilo 31 riešiteľov, z ktorých knižnú cenu vyhráva Ladislav Matoňák z Popradu.


Vzad <<  >> Vpred