Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 4. 1995)


Problém č. 1408

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+8)


Problém č. 1409

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: 1408: b. Kh4, Df2, Ve3, Sd5, Sg5, Jc7, Jd2, Pb4, c4, e2, e5 (11), č. Kd4, De8, Va3, Vf8, Ja4, Pa2, d6, h5 (8) – mat 2. ťahom, 1409: b. Kb8, Db7, Sa7, Sc8, Jc6, Jd6, Pa5, c5, e5 (9), č. Kd5, Dh2, Vd3, Vf5, Pe3, f4, g2 (7) – mat 3. ťahom.

Mladý 20–ročný Zvolenčan a bratislavský vysokoškolák Miroslav Brada sa prvýkrát v našej rubrike predstavuje svojou sympatickou tvorbou. V dvojfázovej dvojťažke č. 1408 sa hrozba tematickej zvodnosti a riešenia objaví aj ako mat. V trojťažke č. 1409 pracuje dokonca zo zdanlivými hrami 1...Vd4 a 1...V:e5.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1396 (Fabel) z 11. marca 1995. 1.Ke7 tempo, 1...Sg2, Vg2, Vf2 2.Dc3, Df1, Dc3 mat. Biely kráľ na opačnej strane šachovnice vykonal jediný možný ťah, aby márne zavelil čiernej veži a strelcovi do obrany (A. Kalita, Bratislava). Útek kráľa z väzby po 1...Vf2 nie je najšťastnejším úvodníkom v inak dobrej miniatúrke (B. Moravčík, Banská Bystrica). Grimshawova téma a kolotoč bielej dámy (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Martin Bilský, Tulipanová 1, 071 01 Michalovce.

Riešenie problému č. 1397 (Fabel) z 11. marca 1995. Nejde 1.Sh5? Dh3!, lebo dáma kryje súčasne polia c8 a f1. Preto iba 1.Sg4 hr. 2.Vf1+ De1 3.V:e1 mat a 2.Vc8+ Dc3(c5) 3.D:c3(c5) mat, 1...De2 2.V:e2 Kd1 3.Vf1 mat, 1...Df3 2.V:f3 Kd1 3.Vf1 mat (ostatné obrany sú netematické). Čierna dáma v úlohe konštruktívnej opozície napomáha dotvárať obsah namiesto účinného bránenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). V miniatúrke elegantne spracované dve klasické témy (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Výborná miniatúrka spracovaná v syntéze novonemeckej a strategickej školy (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ing. Jozef Ráchela, Nálepkova 5, 921 01 Dunajská Streda.

Riešenie problému č. 1398 (Jensch) z 18. marca 1995. Zdanlivé hry 1...Kc5, Ke4 2.Se3, Vf4 mat. Rieši 1.Je3 hr. 2.Dc4 mat, 1...Kc5, Ke4 2.Dd6, Vb4 mat. Po úvodníku sa maty zamenili, ale väzby zostali rovnaké (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ladislav Bachura, Ružová 50, 040 11 Košice.


Vzad <<  >> Vpred