Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 3. 1995)


Problém č. 1398

Gerhard W. Jensch, Nemecko

I. cena

Die Schwalbe 1954/II

Mat 2. ťahom (6+4)


Problém č. 1399

František Matoušek, Česko

I. cena

Jas 1935

Mat 3. ťahom (5+7)Kontrolná notácia: 1398: b. Ke2, De6, Vb6, Vf5, Sd2, Jc4 (6), č. Kd4, Se5, Jd7, Je7 (4) – mat 2. ťahom, 1399: b. Kb1, Dh7, Vd2, Sg1, Jb2 (5), č. Ke1, Vd8, Ve8, Jd7, Pb3, e2, g3 (7) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke č. 1398 od Gerharda Wolfganga Jenscha (27. 1. 1920 – 26. 10. 1990) si všimnite aj zdanlivé hry 1...Kc5, Ke4. František Matoušek (27. 1. 1879 – 21. 2. 1956) pracuje v trojťažke č. 1399 s modelovými matmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1366 až 1385. Maximálne bolo možné získať 59 bodov (za nekorektnosti ani jeden), čo sa podarilo nasledujúcim 7 riešiteľom: Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves, Josef Kolář, Bratislava, Jozef Majerčák, Kežmarok, Milan Slávik, Žilina, Milan Svrček ml., Vrútky, František Šimko, Prakovce a RNDr. Stanislav Vokál, Košice (všetci vyhrávajú 100 Sk).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 18 bodov (30 percent z 59) vyhrávajú po 50 Sk nasledujúci: J. Fabiny (Bindt), M. Földesi (Levice), J. Janigloš (Poprad), P. Lompart (Sabinov), J. Podolák (Trnava) a A. Rázga (Bratislava).

* Poradie ostatných riešiteľov: 58 b: MUDr. A. Brídzik, A. Kalita a A. Hagara, 57 b: MUDr. M. Trubač, 56 b: J. Kopaňák, 55 b: B. Moravčík a M. Sečkár, 54 b: V. Boldižár, M. Földesi, Š. Kiss a A. Kubaský, 53 b: Ing. A. Bidleň, P. Durst, Ing. L. Krump a J. Sládeček, 52 b: M. Huba ml., 51 b: V. Bilka a E. Poruban, 50 b: J. Fabiny a J. Podolák, 49 b: M. Cyprian, 48 b: J. Kulik, A. Liday a P. Škoda, 47 b: M. Moravec a Ing. D. Veselý a R. Strieška, 46 b: J. Janigloš a J. Kuvik, 45 b: F. Hindický, 44 b: E. Jakubjanský, 43 b: T. Lenčucha a A. Rázga, 42 b: P. Filippi, 41 b: P. Mojš, 40 b: M. Kasár, 38 b: Z. Brtáňová, 37 b: E. Ruža, 35 b: J. Tomanička, 33 b: Ľ. Hanečák, 32 b: J. Hubočányi, M. Lacko a Ing. J. Šesták, 31 b: Ing. J. Vaňko, 28 b: R. Búry, 27 b: Š. Kordoš, 26 b: P. Beňovič, J. Mrocek a E. Nováčková, 24 b: Mgr. A. Derfényi a M. Kuráň, 23 b: M. Kakalejčík a Mgr. Z. Vicén, 22 b: P. Lompart, 21 b: MUDr. M. Krivoss a M. Ríša, 19 b: M. Polovka, atď. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 3 dní.

* Novú veľkonočnú dlhodobú riešiteľskú súťaž o peňažné ceny vypíšeme už v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred