Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 3. 1995)


Problém č. 1396

Karl Fabel, Nemecko

Der Mitarbeiter 1937

Mat 2. ťahom (4+3)


Problém č. 1397

Karl Fabel, Nemecko

Die Schwalbe 1937

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: 1396: b. Kf8, Df3, Vc2, Se2 (4), č. Ke1, Vh2, Sh3 (3) – mat 2. ťahom, 1397: b. Ka1, Vb2, Vf8, Sd1 (4), č. Kc1, De3, Pa2 (3) – mat 3. ťahom.

Uplynulo 20 rokov od smrti vynikajúceho nemeckého šachového skladateľa – Dr. Karla Fabela (20. 10. 1905 – 3. 3. 1975). Spolu zložil vyše 1250 úloh, pričom vynikol v oblasti novonemeckej školy, retrogradnej analýzy a šachových matematických skladieb. V Albumoch FIDE získal 61,5 bodu. Napísal 7 kníh o kompozičnom šachu, pričom s obľubou skladal miniatúrky. V dvojťažke č. 1396 nájdete tému Grimshaw. V trojťažke č. 1397 sa mu v dvoch variantoch podarilo spracovať dve klasické témy.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1385 (Grzeban) z 28. januára 1995. Samozrejme, že nejde 1.Kg1? D:g5! 2.Kf1 Dc1+ 3.Sd1 D:d1 mat a ani 1.Sf1+? Kg4! 2.h3+ Kf3 3.Sg2+ K:f2 4.c8D D:c8 4.Vf7+ Ke2 a čierny remizuje. Veľa riešiteľov sa potklo na chytáku 1.c8D? Dd5+! 2.f3 D:f3!! 3.S:f3 pat. Preto iba 1.c8V D:c8 2.Vd7! a čierny má dve rovnocenné pokračovania: 2...D:d7 2.f3! Dd2 4.Sf1+ Dg2+ 5.S:g2 mat alebo 2...Da8+ 3.f3 Da1+ 4.Vd1 a biely vyhrá (po 2...Dc1+ príde 3.Vd1 D:g5 4.Vd3+ a biely vyhrá). Kto neuviedol variant po 2...Da8+, stratil 1 bod. Pekná a vtipná štúdia na záver súťaže (M. Slávik, Žilina). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1386 (Lebedev) zo 4. februára 1995. Zvodnosť 1.Vg3? hr. 2.Jc3 (A) mat, viazne na 1...Sd5! (a) a 1...Jf3! (c). Zvodnosť 1.V:g5? hr. 2.Jc5 (B) mat, viazne na 1...Jd3! (b) a 1...Jf5! (d). Zvodnosť 1.Df8? hr. 2.Ve5 mat, 1...Sd5 (a), Jd3 (b), Jf3 (c), Jf5 (d) 2.Jc5 (B), Jc3 (A), Df5, D:f5 mat, viazne na 1...Dh2! Rieši 1.Dd8 hr. 2.Dd4 mat, 1...Sd5 (a), Jd3 (b), Jf3 (c), Jf5 (d) 2.D:d5, D:d3, Jc3 (A), Jc5 (B) mat. Zaujímavá medzifázová etapová zámena obrán, hrozieb a matov (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Mária Slobodová, 949 72 Antol č. 7.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike.

* Novú veľkonočnú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme už o dva týždne, t. j. 25. marca 1995.


Vzad <<  >> Vpred