Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(28. 1. 1995)


 

Problém č. 1384

Henryk Rybarczyk, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+5)


Problém č. 1385

Grzegorz Grzeban, Poľsko

Pochvala

Magyar Sakkélet 1974

Biely vyhrá (9+6)Kontrolná notácia: 1384: b. Ke1, De7, Va1, Je3, Pa2, a3, b3 (7), č. Kc3, Sg7, Jh5, Pc4, c5 (5) – mat 2. ťahom, 1385: b. Kh1, Vb7, Se2, Pb2, b5, c7, f2, g5, h2 (9), č. Kh3, Dc5, Pb6, e6, g6, h4 (6) – biely začne a vyhrá.

Obe dnešné skladby sú zároveň aj poslednými dvoma súťažnými skladbami našej vianočnej dlhodobej riešiteľskej súťaže, v ktorej sa riešilo 20 šachových skladieb (č. 1366–1385). Pôvodná klasická dvojťažka č. 1384 môže prekvapiť ešte nejedného riešiteľa. V záverečnej utajenej štúdii č. 1385 na výhru má čierny silnú hrozbu 1...Dc1+ s nasledujúcim matom. Biely však musí vyhrať. Ako sa mu to podarí, už prenecháme na vás. Kompletné riešenie budeme hodnotiť 6 bodmi, za neúplné riešenia budeme strhávať príslušné body. Žiadame tiež riešiteľov, aby dodržali zasielaciu lehotu.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1372 (Gvozdják) zo 17. decembra 1994. Samozrejme, že nejde lákavé 1.Je2+?? K:e2+!! (šach bielemu kráľovi od čSg1), na čom sa potkli viacerí riešitelia. Tematická zvodnosť 1.Dg4? hr. 2.Jd3 (A) mat, 1...Kd4, S:g3, Kf2 2.Je2 (B), Jf3 (C), Je4 (D) mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.Dd1 hr. 2.Je2 (B) mat, 1...Kd4, S:g3, Kf2 2.Jf3 (C), Je4 (D), Jd3 (A) mat. Cyklická zámena štyroch matov s obrovským potenciálom bieleho (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Zložitý mechanizmus zmien spôsobu krytia voľných polí a zmien účinnosti bielych batérií dal iste zabrať autorovi, ale aj riešiteľom. Mimoriadna skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Bohatá a dobrá dvojťažka. Prísť na nápad schémy je azda ťažšie, ako realizácia na šachovnici (M. Sečkár, Trenčín). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1373 (Labai) zo 17. decembra 1994. Zvodnosť 1.J:e3? hr. 2.V:e4 (A) J:e4 3.Jd3 mat, 1...f5 (a) 2.Sg5+ (B) Kg3 3.Jh1 mat, 1...S:g6 2.Jh3+ g:h3 3.Vf2 mat, viazne na 1...f5! Rieši 1.Df7 hr. 2.Sg5+ Kg3 3.Jh1 mat, 1...f5 (a) 2.Ve4+ (A) J:e4 3.Jd3 mat, 1...Sg1 2.g3+ Kf3 3.Je1 mat. Zámena funkcie ťahov i zámena hier pre autora s typickým silným strategickým nábojom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úloha prekvapujúco narobila problémy nejednému riešiteľovi, keď ju viacerí považovali za neriešiteľnú. Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad <<  >> Vpred