Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 3. 1995)


Problém č. 1394

Samuel Loyd, USA

Standard Union 1895

Mat 2. ťahom (11+7)


Problém č. 1395

Murray Marble, USA

The Theory of Pawn Promotion 1912

Mat 3. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: 1394: b. Ka4, Dh2, Vc6, Vh3, Sg5, Ja3, Je3, Pc5, d5, f7, g6 (11), č. Kc3, Dg7, Sa1, Jd2, Pc4, d3, e4 (7) – mat 2. ťahom, 1395: b. Ke4, Vb1, Sh8, Pg2, h7 (5), č. Kh2, Pg3 (2) – dvojťažka.

Klasická dvojťažka od Samuela Loyda (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911) má práve 100 rokov. Murray Marble (17. 2. 1885 – 17. 2. 1919) sa narodil pred 110. rokmi. Jeho miniatúrna trojťažka č. 1395 je typickou ukážkou z jeho tvorby.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1383 (Krejcik) z 21. januára 1995. Nejde 1.J:c5? Dg1+ 2.Kd2 Dg2! 3.Je4(d3) Kg1! (po slabom 3...D:e2+? 4.K:e2! vyhrá biely) 4.Jf2 D:f2! a čierny vyhrá a ani 1.Df3+? Dg2! 2.Jg5 e4!. K cieľu nevedie ani lákavé 1.D:e5? Dg1+! (vyhráva aj pokračovanie 1...Dg2! 2.Kd1 Df2(f1+)!) 2.Kd2 Df2+ 3.Kd3 Df3+! 4.Kd2 Kg1! 5.Jf4 (5.Jg5 Df2+ 6.Kd3(dl) h1D a čierny vyhrá) 5...Df2+ 6.Kd3(d1) Dd4+ 7.D:d4 c:d4 a čierny vyhrá, 3.Kd1 Kg1 4.Dg5+ Kf1 5.Dg6 Dc2+ 6.D:c2 b:c2 7.K:c2 h1D a čierny vyhrá. Preto iba 1.Jf4 hr. 2.De4+ Kg1 3.De1 mat, 1...e:f4! (najsilnejšia obrana: po 1...Dg1+ 2.Kd2 e:f4 3.Df1! biely remizuje, ako aj po 2...Dd4+ 3.Jd3! Kg1 4.De1+ a remíza večným šachom) 2.Df1+ Dg1 3.Kd2 D:f1 pat, 3...f3 4.Ke1 f2+ 5.Ke2 D:f1+ 6.K:f1 pat. Dva čierne a jeden biely pat, dokonca biela matová hrozba sú dôkazom veľkej sily dámy, ktorá v štúdiách (ale aj v živote) sa len veľmi ťažko dá skrotiť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Štúdia ani nie je taká náročná, ako vtipná (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

Riešenie problému č. 1384 (Rybarczyk) z 28. januára 1995. 1.0-0-0 hr. 2.Jd5 mat, 1...Sh6, Jf6, Jf4, c:b3 2.De5, De5, D:g7, D:c5 mat. Vadí branie poľa d3 úvodníkom, pričom iba rošáda je dnes už veľmi málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Lotyšský časopis Latvijas Zeme vypísal na rok 1995 už II. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Dvojica domácich rozhodcov (L. Ulanov a V. Virtmanis) udelia 3 ceny (50, 30 a 20 US dolárov), čestné uznania a pochvalné zmienky. Skladby treba zasielať najneskôr do 1. 9. 1995 na adresu: Latvijas Zeme, Republikas square 2, Riga, LV–1068 Lotyšsko.


Vzad <<  >> Vpred