Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 2. 1995)


Problém č. 1386

Alexej Lebedev, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+13)


Problém č. 1387

Fedor Rogožin, Kazachstan

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (13+13)Kontrolná notácia: 1386: b. Kb8, Dh8, Vb3, Vb5, Sc7, Ja4, Jc2, Pe6 (8), č. Ke4, Dh1, Vd1, Ve1, Sb7, Jf2, Jh4, Pa5, d2, g2, g4, g5, g7 (13) – mat 2. ťahom, 1387: b. Kh3, Df7, Vg8, Sb1, Sc1, Ja6, Pb3, b7, c4, c6, g2, g7, h5 (13), č. Ke5, Ve8, Vh7, Sg1, Ja8, Jh4, Pa3, c5, d7, e7, f3, g6, h6 (13) – mat 3. ťahom.

V č. 1386 si všimnite zvodnosť 1.Vg3? hr. 2.Jc3 (A) mat, ktorá viazne na 1...Sd3! a 1...Jf3! a 1.V:g5? hr. 2.Jc5 (B) mat, ktorá viazne na 1...Jd3! a 1...Jf5!. Obsah skladby sa odohráva v ďalšej tematickej zvodnosti 1.Df8? a, samozrejme, v riešení. Aj v trojťažke č. 1387 sa kazachstanský autor z ďalekej Karagandy pokúša o zámenu matov spracovanú vo forme niekoľkých tematických zvodnosti a riešenia.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme 50 Sk.

Riešenie problému č. 1374 (Bannyj) z 23. decembra 1994. Zdanlivé hry 1...K:c6, K:d4 2.Dd6 (C), Df2 (D) mat. Zvodnosť 1.Dc7? (A) hr. 2.Db6 mat, 1...V:c7 2.V:d5 mat, viazne na 1...K:d4! (b). Zvodnosť 1.De3? (B) hr. 2.Vc4 mat, 1...V:f7 2.V:d5 mat, viazne na 1...K:c6! (a). Rieši 1.J:d5 hr. 2.Vc4 mat, 1...K:c6 (a), K:d4 (b), J:d4 2.Dc7 (A), De3 (B), D:c3 mat. Výborný úvodník a skvelé zámeny (A. Kalita, Bratislava). Maximálne sa mohli získať 2 body.

Riešenie problému č. 1375 (Kraemer) z 23. decembra 1994. 1.Sf8 hr. (po 1...Jf3) 2.S:g7+ Jd4(e5) 3.S:d4(e5)+ Vc3 4.S:c3 mat, 1...Vg3 2.Sd6! Jf3 3.Sa3 a 4.Sb2 mat. Kto uviedol iba hrozbu (t.j. pokračovanie po 1...Jf3), získal iba 1 bod. Pokojná bezproblémová skladba dobre zapadla do vianočného mieru (A. Kalita, Bratislava). Maximálny zisk 4 body.

Riešenie problému č. 1376 (Vokál) z 31. decembra 1994. Nejde 1.Sf2? c2!, 1.Se3? Jfd4!, 1.Sd4? Ve8!, 1.Sc5? J:b4!, 1.Sb6? Ve7! a ani 1.Sh2? J:b4! Rieši iba 1.Sa7 hr. 2.Df1 mat, 1...c2, Jfd4(e3), Ve8, J:b4(Jcd4, Je5), Ve7 2.V:c2, Je3, S:d5, Je5, Jb6 mat. Pekná diagonálna strelcova hra (A. Kalita, Bratislava). Maximálne sa mohli získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred