Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 4. 1995)


Problém č. 1410

Viačeslav Kopajev, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+6)


Problém č. 1411

Henryk Rybarczyk, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+10)Kontrolná notácia: 1410: b. Kd2, Dg7, Va5, Vg5, Sh1, Jb8, Jd6, Pb2, b3, c5, e5, f6 (12), č. Kd4, Vd5, Jd8, Pc4, d3, f4 (6) – mat 2. ťahom, 1411: b. Kh7, Dh3, Va4, Sa3, Sd1, Jg5, Pf4, f5, g3 (9), č. Kd5, Sb1, Jc4, Pc5, c6, c7, d2, d3, f7, g6 (10) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke č. 1410 od známeho moskovského šachového skladateľa Viačeslava Kopajeva (nar. 18. 3. 1938) nájdete desať tematických zvodností, pričom ich vyvrátenia budú v riešení obranami. Klasická trojťažka č. 1411 má tiež zaujímavý pokus.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1399 (Matoušek) z 18. marca 1995. Nevychádza 1.Sd4? Vc8! Rieši 1.Sc5 hrozí (napríklad po 1...J:c5) 2.Dh1+ Kf2 3.Jd1 mat (modelový) a ešte tri takéto maty: 1...g2 2.Dh4+ K:d2 3.Db4 mat, 1...Vf8(h8) 2.De4 Ve8 3.Vd1 mat, 1...K:d2 2.Dh6+ Ve3 3.Sb4 mat. Vhodné vyskúšanie riešiteľov z teórie modelových matov (A. Kalita, Bratislava). Unikátna myšlienka v českom klasickom štýle so silným úvodníkom, po ktorom v druhom ťahu dominuje biela dáma (P. Filippi, Bratislava). Plejáda modelových matov s väzbami čiernych kameňov vo vzdušnom a úspornom spracovaní (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane MUDr. František Pajtás, Hlavná 12, 076 43 Čierna nad Tisou.

Riešenie problému č. 1400 (Willemsens) z 25. marca 1995. 1.Ja6 tempo, 1...K:a6, Ka8, Kc8, Kc6 2.Sc4, Sd5, Se6, Se8 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body. Klasická hviezda s polobatériou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Hviezda čierneho kráľa so sólom bieleho strelca (MUDr. A. Brídzik, Humenné).

* Popri medzinárodnom šachovom turnaji "SLOVAK OPEN HLOHOVEC – 1995" sa na budúcu nedeľu (7. mája) od 9.30 h. v ZK Slovakofarma Hlohovec (Železničná 12) uskutoční už II. ročník riešiteľskej sútaže piatich šachových skladieb s časovým limitom 90 minút. Bude dobrým tréningom na III. otvorené majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb, ktoré budú 10. a 11. júna 1995 v Topoľčiankach. Na súťaž v Hlohovci sa možno prihlásiť tesne pred jej začiatkom. Prví traja riešitelia získajú hodnotné vecné ceny. Podrobné informácie poskytuje Ing. Gorazd Kollárik, Štefánikova 29, 920 41 Leopoldov.


Vzad <<  >> Vpred