Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 11. 1969)


Úloha č. 51

Jevhen M. Bohdanov, Ľvov, ZSSR

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Ka1, Da2, Se2, Jc7, Jd6, Pa3, b4, f4 (8), č. Kd4, Jb2, Jg5, Pa4, a6, c3, e3, e6 (8). Dnes prinášame ďalšie 2 súťažné úlohy na tému "Biely na ťahu". Táto pekná úloha má 4 zdanlivé hry.Úloha č. 52

Zoltán Labai, Milanovce

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: b. Ke1, Dc5, Se8, Sf8, Jh4, Pc6, d2, f7 (8), č. Kf6, Sh8, Pc7, d3, e2, e6 (6).


Riešenie problému č. 45: 1.Sa2-g8 g6-g5 2.Kf8-f7 Kd5-c5 3.Kf7-f6+ Kd5-c5 4.Kf6-e6 Kc5-c4 5.Ke6-f5+ Kc4-c5 6.f3-f4 g5-f4 7.Sg8-a2 f4-f3 8.b2-b3 Kc5-d5 9.b3-b4 mat. Žiaľ, táto úloha má aj vedľajšie riešenie: 1.f3-f4 g6-g5 2.f2-f3 g5-f4 3.b2-b3 Kc5-d5 4.b3-b4+ Kd5-e5 5.Kf8-e7 a5-b4 6.Jc8-a7 b4-b3 7.Sa2-b3 c6-c5 8.Ja7-c6 mat. Za toto vedľajšie riešenie, nakoľko ide o súťažnú úlohu, sa body priznávajú.


Riešenie problému č. 46: 1.Vd7-d4 g7-g5 2.Sc6-e8 g5-g4 3.Vd4-d7 Ka3-a4 4.Vd7-d4+ Ka4-a5 (a3) 5.Vd4-a4 mat, 1...g7-g6 2.Vd4-g4 g6-g5 3.Sc6-e4 Ka3-a4 4.Se4-c6+ K ľub. 5.Vg4-a4 mat.


Stav kvartálnej súťaže po 5. kole prinesieme nabudúce.


Odkaz redakcie

Peter Durst (Levoča): Vaša reklamácia neobstojí, lebo po ťahu čiernej veže na pole a3 je biely strelec d3 vo väzbe.


Vzad <<  >> Vpred