Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 11. 1969)


Úloha č. 53

K. S. Pereskokov, Taraskovo, ZSSR

Originál pre VN

Mat 5. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Kb2, Vh8, Sc2, Sg1, Pd3 (5), č. Kb4, Pb5, b7 (3). Ďalšia súťažná úloha na indickú tému.Úloha č. 54

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre VN

Mat 3. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Ke1, Va1, Sd4, Sd5, Jd1 (5), č. Kb4, Pb7 (2). Túto úlohu tiež na indickú tému pre nedostatok miesta prinášame iba v skrátenej notácii.


Riešenie problému č. 47: "A" 1.Ve8-e1 f4-f3 2.Sa7-e3 Kd5-e5 (e4) 3.Kd7-c6 Ke5-e4 (e5) 4.Se3-c1+ Ke4-d4 (f6) 5.Sc1-b2 mat, "B" 1.Sa7-f2 f4-f3 2.Ve8-e3 Kd5-d4 3.Kd7-e6 Kd4-c5 4.Ve3-c3+ Kc5-b5 5.Vc3-c5 mat. Žiaľ, táto úloha má aj vedľajšie riešenia: "A" 1.Kd7-c7 f4-f3 2.c2-c4+ b4:c3 e.p. 3.d6-d7 c3-c2 4.d7-d8V(D) mat, 1.Sa7-e3 f4-f3 2.Ve8-f8 Kd5-e5 3.Kd7-c6 Ke5-e6 4.Vf8-e8+ Ke6-f6 5.Se3-d4 mat (keď 1...f4:e3 2.f2:e3 Kd5-c5 3.Ve8-e5 mat). "B" 1.Kd7-c7 f4-f3 2. 3.d6-d7-d8D mat.


Riešenie problému č. 48: 1.Vd5-d8 b7-b6 2.Se6-c8 b6-b5 3.Vd8-d7 Ke4:f5 4.Vd7-d4 mat, 1...b7-b5 2.Se6-d7 Ke4-d5 3.Sd7:b5 Kd5-e4 4.Sb5-d3 mat.


Stav kvartálnej súťaže po 6. kole

M. Perháč (Slovinky) a J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou) po 38 bodov. J. Fábry (Medzev), J. Košár (Nový Smokovec) a L. Matoňák (Poprad) po 37 bodov. M. Kižik (Košice) 35 bodov. B. Klescht (Košice) 34 bodov. M. Vokálová (Prešov) 33 bodov. P. Durst (Levoča) 31 bodov. V. Durst (Valašské Meziříčí) 29 bodov. K. Suchár (Prešov) 22 bodov. J. Polák (Poprad) 20 bodov. T. Horváth (Valaliky) 18 bodov. Š. Burkuš (Drienovec) a A. Zlatohlavý (Kojatice) po 17 bodov. J. Köteleš (Košice) 14 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 10 bodov. F. Brídzik (Veľké Revištia), D. Liščinský (Podolínec), G. Zurko (Košice) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkaz redakcie

Za vedľajšie riešenie problému č. 47, nakoľko ide o úlohu zaradenú do medzinárodnej súťaže, priznávame 4 body.


Vzad <<  >> Vpred