Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(28.6.1979)


Úloha č. 22 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (9–15)Kontrolná notácia: b. Kf6 Da4 Ve5 Se1 Sa2 Jf4 Jg1 Pc4 f7 (9), č. Kd4 Dh2 Vd8 Vf2 Sa5 Sh7 Jf5 Pb4 b6 d7 e3 f3 g3 h4 h6 (15), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ďalšou originálnou úlohou prispieva do nášho skladateľského turnaja autor z Bardejovského okresu.

Riešenie úlohy č. 22 zašlite na adresu J. Majerčák, SNP, bl. B, 059 01 Spišská Belá do 10. júla 1979.

Riešenie úlohy č. 19 (P. Durst): 1.Sg6! hr. 2.Dc6 mat, 1...Vc1, Sb7, Sd7, Je5 2.Df5, Ve8, Dc4, d5 mat. Žiaľ, úloha obsahuje vedľajšie riešenie 1.Va6+! S:a6 2.Dd7 mat. Autor úlohu opravuje pridaním čierneho pešiaka na pole a7. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole:

M. Marčák (Sp. Belá), Ľ. Matoňák (Poprad) a M. Matoňák (Košice) po 26 bodov, V. Balog (Poprad), P. Durst (Vyšné Hágy) 23 bodov, J. Mikolaj (Kvetnica), E. Šuba (Poprad) 21 bodov, L. Fabiny (Svit) 20 bodov, F. Krigovský (Poprad) 19 bodov, J. Fábry (Poprad) 17 bodov, O. Mihalčo (Košice) a L. Urban (Letanovce) 12 bodov.

● Dna 30. júna 1979 (t. j. v sobotu) sa uskutoční II. ročník okresného preboru v riešení šachových problémov na čas. Začiatok súťaže je o 9.00 hod. v klubovni na novom zimnom štadióne v Poprade. Riešiteľom budú predložené úlohy (šesť) – dvojťažky na časový limit 90 minút. Prihlásiť sa na súťaž je možné hodinu pred začiatkom súťaže.

● Ďalšie stretnutie krúžku šachových skladateľov sa uskutoční dňa 3. júla 1979 v zasadačke JRD pri železničnej stanici v Kežmarku.


Vzad <<  >> Vpred