Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(5.5.1979)


Úloha č. 19 – originál

Peter Durst, Vyšné Hágy

Mat 2. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: b. Kh8 Db5 Va8 Vh6 Se8 Sf8 Pd4 g5 (8), č. Ke6 Vf1 Sc8 Jd3 Pb4 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

V dnešnej šachovej rubrike pokračujeme v riešiteľskej súťaži ďalšou originálnou úlohou, v ktorej si okrem riešenia všimnite aj štyri zdanlivé hry 1...Je5, Vc1, Sd7, Sb7. Riešenie úlohy č. 19 zašlite na adresu: J. Majerčák, ul. SNP bl. B, 059 01 Spišská Belá do 17. mája 1979.

● Redakcia Podtatranských novín vypisuje na rok 1979 skladateľský turnaj dvojtažiek s ľubovoľnou témou (na súťaži konkurujú tiež všetky originály uverejnené v minulom roku). Rozhodca Juraj Brabec udelí tri ceny, čestné uznania a pochvalné zmienky. Súťažné práce posielajte do 30. 11. 1979 na adresu usporiadateľa: J. Majerčák, ul. SNP bl. B, 059 01 Spišská Belá.

● Ďalšie stretnutie záujemcov o kompozičný šach bude v utorok 8. mája o 18,30 hodine v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok (pod žel. stanicou).


Vzad <<  >> Vpred