Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(20.4.1979)


Úloha č. 18 – originál

Ján Skokan, Spišská Teplica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9–11)Kontrolná notácia: b. Kg3 Df2 Da8 Vc3 Ve8 Se4 Se7 Jb8 Jc7 (9), č. Ke5 Vb6 Vb7 Sa7 Sg4 Jg6 Jh8 Pa6 b5 d4 e3 (11), dvojťažka.

V dnešnej rubrike uverejňujeme po prvýkrát prvotinu, ktorou sa predstavuje riešiteľom mladý šachový skladateľ študent II. ročníka gymnázia v Poprade. Úloha obsahuje jednu zdanlivú hru, 1...V:c7 2.Dd5 mat. Na prvotinu celkom slušná úloha, prekážajú dve biele dámy. Riešenie úlohy č. 18 zašlite na adresu: Jozef Majerčák, ul. SNP, bl. B, 059 01 Spišská Belá, do 12 dní.

Riešenie úlohy č. 12 (Taraba): 1.Da8 hr. 2.Df3 mat, 1...Jd5, e4, g4 (AB – BC – CA) 2.e4, g4, Jd5 mat, tema „Stawrinides". Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie úlohy č. 13 (Loyd): 1.f8V hr. 2.h8D+ Kg6 3.Vg8(Vf6) mat, 1...K:h7 2.Kf6 Kh6 3.Vh8 mat, 1...Kg6 2.h8V Kg7 3.Vfg8 mat. Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie úlohy č. 14 (Bednár): 1.Ve7 hr. 2.Ve6 mat, 1...Vb5+, Vb8, Vc5, Vd5, Ve5, Ve8, V:f4, V5:f6, V8:f6, Vf7 2.J:b5, a:b8D(S), d:c5, Kb7, d:e5, d:e8J, Jb5, Jb5, d8D(V), d8D(V) mat. Duály pri premene pešiaka na inú figúru nie sú zakázané, a preto ich ani nebodujeme. Maximálne bolo možne získať 2 body.

Riešenie úlohy č. 15 (Szöghy): Úloha obsahuje 7 zvodností! 1.Jf7?, 1.J:g6?, 1.Jg4?, 1.Jef3?, 1.J:d3?, 1.Jc4?, 1.Je:c6? viaznú 1...S:f6!, Jf7!, Jf3!, Jg4!, Sa2!, d2!, D:b8!, 1.Jd7! hr. 2.Ve6 mat, 1...S:f6, D:b8, Sa2, Sf4, S:f6, Jf3, Jf7, Jg4 2.J:f6, S:c6, S:d3, V:f4, J:f6, D:f3, D:g6, D:h1 mat. Viacnásobná zámena jedného matu naviazaná na zvodnosti jednou figúrou. Najzaujímavejšími momentami sú jemné účinné obrany proti zvodnostiam. Maximálne bolo možne získať 2 body.

Stav riešiteľskej sútaže po 3. kole:

V. Balog, F. Krigovsky, M. Marčák, L. Matoňák, J. Mikolaj, E. Šuba po 15 bodov, P. Durst, L. Fabiny, M. Matoňak po 14 bodov, I. Fábry 13 b., O. Mihalčo 12 b. L. Urban 6 bodov.

Knižné odmeny získavajú za úlohy č. 12 a 13: Ján Mikolaj, blok Malina, 058 01 Kvetnica a za úlohy č. 14 a 15 Peter Durst, SZŠ, 059 84 Vyšné Hágy.


Vzad <<  >> Vpred