Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(15.2.1979)


Úloha č. 12 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom (9–7)


Úloha č. 13Samuel Loyd

La Stratégie, 15 Jun 1867 (30)

Mat 3. ťahom (4–1)Kontrolná notácia: 12: b. Kh6 Da5 Vb4 Vf7 Sc7 Jc5 Jf6 Pe2 g3 (9), č. Kf5 Sc4 Jc3 Pb2 d7 e5 g5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 13: b. Ke6 Pf4 f7 h7 (4), č. Kg7 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Úlohami č. 12 a 13 pokračujeme v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži. V č. 12 je spracovaná téma "Stawrinides" to znamená, že v riešení po obrane A vychádza mat B, po obrane B je mat C a po obrane C nasleduje mat A. Loydova trojťažka prekvapí premenou na slabšiu figúru. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: J. Majerčák, zotavovňa URÁN, 059 60 Tatranská Lomnica. Jedného riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 9 od O. Mihalča: zdanlivé hry 1...D:e5+, D:g4+, Df2, De3 2.J:e5, V:g4, J:f2, J:e3 mat, zvodnosť 1.Jf6? vyvracia 1...a2! Riešenie 1.Je3! hrozí 2.Jc2, Jd5, V:d4 mat, 1...Dg4+, D:h4+, a2, c2, V:b3 2.V:g4, V:h4, Jc2, Jd5, V:d4 mat. Vcelku pekná strategická dvojťažka spracovaná na tému poloobrán doplnená tromi zdanlivými hrami a zvodnosťou tematicky súvisiacou s riešením.

Mená správnych riešiteľov i meno výhercu uverejníme v nasledujúcej rubrike.

Upozornenie: Zasielaciu lehotu úloh 10 a 11 predlžujeme do 12 dní od uverejnenia opravy.


Vzad <<  >> Vpred