Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(18.1.1979)


Úloha č. 10 – originál

Peter Durst, Vyšné Hágy

Mat 3. ťahom (9–13)


Úloha č. 11Samuel Loyd, USA

Wilkes' Spirit of the Times, 1867

Mat 2. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: 10: b. Kb2 Df3 Vc7 Sa3 Sd3 Je8 Jg1 Pd2 e3 (9), č. Ke5 Va5 Vg2 Sg5 Sh5 Jh3 Jh7 Pa4 b3 c5 d5 e2 c6 (13), mat 3. ťahom. 11: b. Kc5 Dh1 Vg2 Vh3 Sd2 Jf7 (6), č. Ke4 Jh2 Sd1 Pe6 (4), mat 2. ťahom.

Dnešnými úlohami č. 10 a č. 11 otvárame v našej rubrike dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 20 šachových úloh. Každý druhý týždeň budeme uverejňovať po dve úlohy. V každej rubrike odmeníme jedného riešiteľa knihou a na konci troch najlepších riešiteľov šachovou literatúrou. O poradí rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti žreb.

Bodovanie bude nasledovné: Za správne riešenie dvojtažky 2 body, trojťažky 3 body, štvorťažky 4 body, mnohoťazky a štúdie po 5 bodov. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Jeden bod navyše možno získať za udanie závažného duálu, za udanie neriešiteľnosti, za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť alebo ilegálnosť pozície hodnotíme strhnutím jedného bodu. Riešenia treba posielať vždy do 12 dní na adresu vedúceho rubriky: Jozef Majerčák, Zotavovňa URÁN, 059 60 Tatranská Lomnica.

Riešenie úlohy č. 8 (J. Taraba): Zvodnosti: 1.J:d4? tempo 1...Sľub, S:d4, K:d4 2.Jf3, Ve7, Da1 viazne na 1...f3!, 1.S:b7? tempo 1...Sľub, K:e7, f:e6 2.D:e4, Ve7, Jd7 viazne na 1...f3!, 1.J:f4! tempo 1...Sľub, S:f4, K:f4 2.J:d3, Ve7, Dg3 mat.

Správne vyriešili: V. Balog, J. Fábry, M. Gabonay, F. Krigovský, J. Polony, L. Matoňak, Dr. J. Šrouba, (všetci z Popradu), M. Dubiel, P. Dubiel (zo Svitu), P. Durst (Vyšné Hágy), M. Marčák (Sp. Belá), F. Marhefka (Kežmarok), M. Matoňak, O. Mihalčo (Košice), J. Krivoňák (St. Ľubovňa), J. Mikolaj (Kvetnica), J. Rysuľa (Važec), L. Urban (Letanovce). Knižnú odmenu vyhráva dr. Jozef Šrouba, Gagarinova 2029, 058 01 Poprad.


Vzad <<  >> Vpred