Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(22.3.1979)


 

Úloha č. 16 – originál

Peter Frolkovič, Bratislava

Mat 2. ťahom (10–5)


Úloha č. 17Harry V. Tuxen

I. cena

Good companion II. 1920 (2461)

Mat 2. ťahom (14–8)Kontrolná notácia 16: Kd7 Df2 Vd3 Vd6 Jf6 Jg4 Pd4 g3 h5 h6 (10), č. Kf5 Vf3 Jf4 Pd5 g5 (5), dvojťažka. 17: b. Kc3 Dd2 Va7 Vh6 Sc4 Sd4 Ja5 Jc6 Pa2 b5 e4 e7 f3 f7 (14), č. Kd6 Df6 Va8 Vg7 Se8 Sh2 Je6 Pd7 (8), dvojťažka.

V úlohe č. 16 od mladého skladateľa z Bratislavy je spracovaná recipročná zámena (v zdanlivej hre po ťahoch čierneho 1...a, b nasledujú maty 2.A, B, kým v riešení po tých istých obranách sa maty vymenia – 2.B, A).

V reprodukcii č. 17 nájdete niekoľko strategických variantov – poloväzbu, prerušenie čiernej línie a blokovanie poľa.

Riešenia oboch problémov pošlite do 12 dní na adresu: J. Majerčák, ul. SNP blok B, 059 01 Spišská Belá. Jedného riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 10 (Durst): 1.Sg6 hr. 2.d4+ c:d4 3.Sd6 mat, 1...Vg4 2.Df6+ S:f6 3.Jf3 mat, 1...Va6 2.De4+ d:e4 3.V:c5 mat, 1...Se7 2.Df5+ e:f5 3.V:e7 mat. Žiaľ, táto pekná trojťažka je po obrane 1...e1J! neriešiteľná. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie úlohy č. 11 (Loyd): 1.Vf3! tempo, 1...Kf3, S:f3, J:f3, Sc2, e5 2.Jg5, Db1, Dh7, Ve2, Jg5 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Za úlohy 10 a 11 bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo iba 8 riešiteľom: V. Balog, J. Fábry, F. Krigovský, M. Marčák, L. Matoňák, J. Mikolaj, E. Šuba, L. Urban; 5 bodov získali P. Durst, L. Fabiny; 3 body: O. Mihalčo. Knižnú odmenu získava Ján Fábry, sídl. JUH, blok Hron, Poprad.

● Prvé stretnutie záujemcov o šachové problémy bude v utorok 27. marca o 18. hodine v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok (pod žel. st.).


Vzad <<  >> Vpred