Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(24.5.1979)


Úloha č. 20 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Ke5 Df6 Vf2 Vf3 Sd3 Sg3 Ja5 (7), č. Kc3 Dh7 Sa4 Sf8 Jf4 Jh3 Pb4 f7 h6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ďalšou originálnou úlohou v našej skladateľskej sa predstavuje riešiteľom 15-ročný gymnazista z Kežmarku Ján Dučák. Jeho práca obsahuje klasický strategický námet. Riešenie úlohy č. 20 zašlite na adresu J. Majerčák, ul. SNP bl. B, 059 01 Spišská Belá do 5. júna 1979.

Riešenie úlohy č. 16 (Frolkovič): 1...V:d3, J:d3 2.V:d5, Je5 mat, 1.Dc2! hr. 2.V:f3 mat, 1...V:d3, J:d3 2.Je3, V:d5 mat. Dobre spracovaná recipročná zámena, ale aj vedľajšie riešenie 1.Je3+! V:e3 2.g4 mat. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie úlohy č. 17 (Tuxen): 1.Sb3! hr. 2.Jc4 mat, 1...D:d4+, D:f3+, V:a7, J:d4, d:c6 2.D:d4, Se3, f:e8J, D:d4, Jc4 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole:

V. Balog (Poprad) 21 bodov, M. Marčák (Sp. Belá), M. Matoňák (Košice) a L. Matoňák (Poprad) po 20 bodov, P. Durst (V. Hágy), J. Mikolaj (Kvetnica) a E. Šuba (Poprad) po 19 bodov, L. Fabiny (Svit) 18 bodov, J. Fábry a F. Krigovský (Poprad) po 17 bodov, O. Mihalčo (Košice) 12 bodov, L. Urban (Letanovce) 10 bodov.

Knižnú odmenu za správne riešenie získava Vladimír Balog, Juh – Plutónium 2355 1. posch., 058 01 Poprad.


Vzad <<  >> Vpred