Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(12.7.1979)


Úloha č. 23 – originál

Michal Marčák, Sp. Belá

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (10–8)Kontrolná notácia: b. Kb3 Dg3 Vf4 Se7 Jb4 Pa5 c3 d5 e2 e4 (10), č. Kc5 Vf3 Jc7 Je5 Pb5 d6 e3 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Autor dnešnej originálnej úlohy (v poradí už pätnástej) patrí vekovo do strednej generácie. Michal Marčák debutuje peknou, strategickou, i keď na riešenie nie veľmi náročnou prácou.

Riešenie zašlite na adresu J. Majerčák, ul. SNP bl. B, 059 01 Spišská Belá do 24. júla 1979.

Riešenie úlohy č. 20 (J. Dučák) zo dňa 24. mája 1979: Intencia 1.Va2! hrozí 2.Se1 mat, 1...Jf2, J:d3+, Jg6+, Sd6+, Df5+, De4+ 2.K:f4, Kd5, S:g6, K:d6, K:f5, K:e4 mat. Vedľajšie riešenia 1.Dc6+! S:c6, Sc5 2.Vc2, D:c5 mat a ťahy strelca 1.Se4+! 1.Sf5+! 1.Sg6+! 1.S:h7+! (považujeme za jedno riešenie) odstraňuje autor pridaním čPc4. V riešení 1.Va2! zaujme predovšetkým jednotný obranný motív šachovania a maty bieleho kráľa. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo iba jedinému riešiteľovi.

Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole:

L. Matoňák (Poprad) 32 bodov, M. Marčák (Sp. Belá) a M. Matoňák (Košice) po 30 bodov, P. Durst (Vyšné Hágy) 27 bodov, V. Balog (Poprad) 25 bodov, J. Mikolaj (Kvetnica) a E. Šuba (Poprad) po 23 bodov, L. Fabiny (Svit) 22 bodov, F. Krigovský (Poprad) 21 bodov, J. Fábry (Poprad) 17 bodov, L. Urban (Letanovce) 14 bodov, O. Mihalčo (Košice) 12 bodov, J. Petak (Sp. Hrušov) 4 body, I. Kaňuk (Poprad) 2 body.

Úlohou č. 25 ukončíme našu dlhodobú riešiteľskú súťaž. Prví traja riešitelia budú odmenení hodnotnou literatúrou. Naďalej budeme uverejňovať mená správnych riešiteľov a jedného vyžrebujeme na knižnú odmenu.

● II. okresný prebor v riešení šachových problémov, ktorý mal byť 30. júna sa neuskutočnil z technických príčin. Náhradný termín (október alebo november) včas oznámime.

● Stretnutie krúžku šachových skladateľov bude v utorok 17. júla a 16,00 hod. v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok, Dukelska 38 (pod železničnou stanicou). Vedúcim krúžku je najlepší východoslovenský skladateľ a vynikajúci odborník v oblasti dvojťažiek Jozef Taraba. Stretnutí sa zúčastňujú Ján Dučák, Fr. Marhefka, J. Majerčák, I. Kiss. Vyzývame všetkých riešiteľov, ktorí by chceli zložiť vlastný šachový problém, ale aj tých, ktorí už publikovali (Durst, Fábry, Matoňák), aby svojou účasťou rozšírili rady slovenských skladateľov a obohatili šachovú kompozíciu o ďalšie krásne diagramy. (ik)


Vzad <<  >> Vpred