Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(26.7.1979)


Úloha č. 24 – originál

Ladislav Matoňák, Poprad

Mat 2. ťahom (13–8)Kontrolná notácia: b. Kd1 Dh2 Sd5 Jc3 Je3 Pa4 b2 b7 c4 e4 f2 f7 g4 (13), č. Kd3 Pa5 a6 b3 d4 f3 g5 g6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Predposlednou úlohou v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži je zaujímavá dvojťažka od známeho riešiteľa – víťaza minuloročného okresného preboru v riešení šachových problémov na čas. Dva tematické zvodníky spolu s úvodníkom a matmi v riešení vytvárajú modernú tému, ktorú možno nazvať úvodníkové paradoxy podľa objavu Bedricha Formánka (pozri Čs. šach č. 1 a 3/78, články: Hrozbové paradoxy a Hrozbové antiparadoxy). Okrem toho sa úloha svojou pozíciou zaraďuje medzi symbolické – ornamentálne. Postavenie kameňov na diagrame približne znázorňuje určitý emblém, za určenie ktorého získate jeden bod navyše. Ďalší bod môžete dostať za správne vyjadrenie novostrategickej témy.

Riešenie zašlite na adresu J. Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Spišská Belá najneskoršie do 7. augusta.

Riešenie úlohy č. 21 (I. Kiss): Zvodnosť 1.Sb1? hr. 2.De4 mat, 1...f5 (A), c5 (B), Sd4 (C), Vd3 (D) 2.V:f5, Ve6, D:d4, D:f4 mat, viazne na 1...Jg5!. Rieši 1.Ke7! hr. 2.Sd6 mat, 1...f5 (B), c5 (C), Sd4 (D), Vd3 (A) s rovnakými matmi ako vo zvodnosti. Obranné motívy: A – priame krytie hrozbového poľa, B – odclonenie, C – prerušenie hrozbového kameňa, D – uvoľnenie prerušením.

Za správne zapísanie spracovanej témy mohli riešitelia získať jeden bod navyše, čo však nikto nevyužil. Je zrejmé, že riešitelia si všímajú len vlastné riešenie a ostatný obsah úlohy ich nezaujíma. To je však škoda, lebo prichádzajú tak o umelecký zážitok.

Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole:

L. Matoňák (Poprad) 34 bodov, M. Marčák (Sp. Belá) a M. Matoňák (Košice) po 32 bodov, P. Durst (Vyšné Hágy) 27 bodov, V. Balog (Poprad) 26 bodov, J. Mikolaj (Kvetnica) a E. Šuba (Poprad) po 25 bodov, F. Krigovský (Poprad) 23 bodov, L. Fabiny (Svit) 22 bodov, J. Fábry (Poprad) 17 bodov, L. Urban (Letanovce) 16 bodov, O. Mihalčo (Košice) 12 bodov, J. Peták (Sp. Hrušov) 4 body, J. Kaňuk (Poprad) 2 body.

● Stretnutie krúžku šachových skladateľov bude v utorok 31. júla 1979 o 17.30 hod. v zasadačke JRD ČSSP, Dukelská 58, Kežmarok (pod žel. stanicou).


Vzad <<  >> Vpred