Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(13.9.1979)


Úloha č. 27 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom (10–10)Kontrolná notácia: b. Ka2 Da6 Vg1 Vh6 Sc3 Sc4 Je7 Jh5 Pb5 d2 (10), č. Ke4 Vg4 Sa8 Sc1 Je3 Je5 Pc7 d3 f3 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Popredný slovenský šachový skladateľ Zoltán Labai v našej rubrike publikuje prvý raz. Obsah skladby tvorí téma úvodníkového antiparadoxu. Ide tu vlastne o tému Banného (1.A? a! b?, 1.B? a? b!, 1.K! a, b 2.B, A mat), kde namiesto vyvrátení zvodností vystupuje nový zamenený mat a ťah označený otáznikom neexistuje. Treba si všimnúť zvodnosti 1.Ve1? a 1.Ve6?, ktoré pomôžu ľahšie nájsť riešenie a zároveň pochopiť novostrategickú tému.

Riešenie zašlite na adresu: J. Majerčák, Družstevná 3, 059 01 Spišská Belá do 25. septembra. Mená správnych riešiteľov uverejníme a jedného odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 24 (Matoňák): Zvodnosti 1.Sc6? A, 1...d:c3 a 2.Dd6 mat C, 1...d:e3! b, 1.Se6? B, 1...d:c3! a, 1...d:e3 b 2.Dd6 mat C. Rieši 1.Dd6! C tempo, 1...d:c3 a, d:e3 b 2.Sc6 A, Se6 B mat.

a b
A C !
B ! C
C A B

Za nakreslenie schémy bolo možné získať 1 bod. Figúrky na diagrame sú postavené tak, aby znázorňovali emblém Medzinárodného roku dieťaťa. Plný bodový zisk – 4 body.

Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole:

L. Matoňák (Poprad) 40 bodov, M. Marčák (Sp. Belá) 37 bodov, M. Matoňák (Košice) 36 bodov, P. Durst (Vyšné Hágy) 34 bodov, F. Krigovský (Poprad), O. Mihalčo (Košice) a J. Mikolaj (Kvetnica) po 28 bodov, V. Balog (Poprad) 27 bodov, E. Šuba (Poprad) 25 bodov. Na ďalších miestach nedošlo k žiadnym zmenám.

● Stretnutie krúžku kompozičných šachov sa uskutoční v utorok 18. septembra o 17.30 hod. v zasadačke JRD ČSSP Kežmarok, Dukelská 58 (pod žel. stanicou). Na programe bude rozoberanie tém dvojťažiek II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu.


Vzad <<  >> Vpred